Taiteen perusopetus aikuisille

Taiteen perusopetus aikuisille

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu järjestää aikuisille taideharrastajille suunnattua kuvataiteen perusopetusta. Koulutus kestää yhteensä neljä lukuvuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Opiskelija sitoutuu kolmen ja puolen lukuvuoden ajan osallistumaan viikoittaiseen opetukseen. Neljäntenä opintovuotena toteutetaan itsenäisesti kuvataiteen päätöstyö.

Haku koulutukseen 2022-2026 on päättynyt. Seuraava haku koulutukseen on syksyllä 2026.

Syksyn 2022 TPO ryhmät
 • Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 43.
 • Opintokokonaisuus 1. alkaa 12.9.2022 ja päättyy 7.11.2022. Opetusta ei ole syyslomalla 17.10.–23.10.2022.
 • Opintokokonaisuus 2 alkaa 14.11.2022 ja jatkuu kevätlukukaudella neljä kertaa. Syyslukukausi päättyy 5.12.2022. (Huom! Dmitri Zudovin A1 ja B2 ryhmien viimeinen opetuskerta 5.12.2022 siirtyy keväälle 16.1.2023!)
 • Kevätlukukausi alkaa 23.1.2023. Opetusta ei ole talvilomaviikolla 20.2.2023 eikä pääsiäismaanantaina 10.4.2023.
 • Opintokokonaisuus 3 alkaa talviloman jälkeen 27.2.2023 ja päättyy 24.4.2023. 
 • Opintokokonaisuus 4 alkaa syksyllä 2023.
 • Kurssikirje, opintokokonaisuus 2, A1 ja B2 ryhmät, opettaja Dmitri Zudov: Kurssikirje_TPO_A1_B2_Zudov_opintokokonaisuus2 (Huom! Dmitri Zudovin A1 ja B2 ryhmien viimeinen opetuskerta 5.12.2022 siirtyy keväälle 16.1.2023!)
 • Kurssikirje, opintokokonaisuus 2, A2 ja B1 ryhmät, opettaja Päivi Eskelinen: Kurssikirje_TPO_A2_B1_Eskelinen_opintokokonaisuus_2
 • Kurssikirje, opintokokonaisuus 1, A1 ja B2 ryhmät, opettaja Dmitri Zudov: Kurssikirje_TPO_A1_B2_Zudov_opintokokonaisuus1
 • Kurssikirje, opintokokonaisuus 1, A2 ja B1 ryhmät, opettaja Riikka Wesamaa: Kurssikirje_TPO_A2_B1_Wesamaa_opintokokonaisuus1
 • Opintokokonaisuus 1 (8 kertaa) opettajat: Dmitri Zudov A1 ja B2 ryhmät (New York luokka), Riikka Wesamaa A2 ja B1 ryhmät (Tokio luokka).
 • Opintokokonaisuus 2 (8 kertaa) opettajat: Päivi Eskelinen A2 ja B1 ryhmät ja Dmitri Zudov A1 ja B2 ryhmät. Opintokokonaisuus 2 alkaa 14.11.2022 ja jatkuu kevätlukukaudella 2023.

 • Tutustumis- ja esittelytapaamisen materiaali: INFO-TILAISUUS_5.9.2022
 • Ryhmien määrä: Perustetaan 4 ryhmää, A1 ja A2-ryhmät maanantaisin klo: 14:00-17:00 ja B1 ja B2 ryhmät maanantaisin klo: 17:45-20:45.

Tietoa opiskelusta

Tietoa opiskelusta

Opetusryhmät kokoontuvat kolmen lukuvuoden ajan kuvataidekoululla maanantaisin. Ryhmässä opiskelun lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä visuaalista ja kirjallista työskentelyä. Kolmen opintovuoden aikana opiskelija valitsee opintoja täydentäviä lyhytkursseja. Lisäksi opiskelija voi täydentää opiskeluaan kurssikeskuksen muilla kursseilla. Rinnakkaistyöpajaan osallistuminen lukuvuoden aikana on suositeltavaa.

Kolmen ensimmäisen vuoden ajan lukuvuosi koostuu kolmesta kahdeksan viikon opintojaksosta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihealueeseen perehtynyt opettaja tai useampia opettajia. Päätöstyön tekemiseen keskittyvä viimeinen opintojakso kestää vuoden ja sen aikana valmistunutta teoskokonaisuutta esitellään näyttelyssä. Lopputyön tueksi järjestetään päätöstyöseminaari.

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä kursseista. Koulutusohjelmaan valitut opiskelijat saavat tarkemman opetusohjelman ennen opintojen alkua.

Koulutus noudattaa opetushallituksen määräämän kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Opintojen tavoitteista ja rakenteesta voit lukea enemmän koulumme opetussuunnitelmasta.

Koulutusohjelmaan haetaan ilmoittautumalla hakijaksi koulutusohjelmaan ja tekemällä ennakkotehtävät määräpäivään mennessä.

Lukukausimaksu 2023

Aikuisten taiteen perusopetus

 • 320€, 4 opetustuntia viikossa

(Lukukausi kestää 12 opetuskertaa)

Alennukset

Aikuisten taiteen perusopetusryhmän opiskelijat saavat 10 % alennuksen muiden kurssien hinnoista.

Jos olet oikeutettu alennukseen ole yhteydessä koulun toimistoon.

Tietoa maksamisesta

Koulu on siirtynyt suoramaksujärjestelmään ja kurssi pitää maksaa aina ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta.

Jos haluat maksaa Smartumin liikunta-/kulttuuriseteleillä tai Virikeseteleillä, voit hoitaa laskun maksun koulun toimistossa.

Kurssipaikan peruuttaminen on tehtävä 10 vrk ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset ovat sitovia.

 

Opetusohjelma

Koulutus kestää 4 lukuvuotta. Opiskelija sitoutuu kolmen ja puolen vuoden ajan osallistumaan yhteiseen opetukseen. Neljännen opintovuoden aikana toteutetaan itsenäinen taiteellinen päätöstyö sekä kirjallinen päätöstyöportfolio.

Opetusryhmien kokoontuminen

Aikuisten taiteen perusopetuksen–opetusryhmät kokoontuvat kolmen ja puolen lukuvuoden ajan kuvataidekoululla maanantaisin. A ryhmät klo. 14.00-17.00 ja B ryhmät klo. 17.45–20.45. Ryhmässä opiskelun lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä visuaalista ja kirjallista työskentelyä. Kolmen opintovuoden aikana opiskelija valitsee opintoja täydentäviä lyhytkursseja. Lisäksi opiskelija voi täydentää opiskeluaan kurssikeskuksen muilla kursseilla. Rinnakkaistyöpajaan osallistuminen lukuvuoden aikana on suositeltavaa etenkin opintojen loppupuolella.

Lukuvuoden jaksotus

Lukuvuosi koostuu kolmesta jaksosta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihe-alueeseen perehtynyt yksi tai useampi opettaja. Opintojen päätteeksi opiskelija tekee itsenäisen taiteellisen teoskokonaisuuden ja -portfolion, joka esitellään näyttelyssä. Itsenäisen työskentelyn tueksi järjestetään päätöstyöseminaareja.

Perusopinnot

Aikuisten taiteen perusopetukseen opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä kursseista. Seuraavassa luonnehdinnat eri opintokokonaisuuksista.

Ensimmäinen lukuvuosi: Kuvataiteen perusteet

Opiskelu alkaa yhteisellä tutustumis- ja esittelytapaamisella, jossa kartoitetaan kunkin opiskelijan tietoja ja taitoja, luodaan perustaa ryhmälle ja hahmotetaan tulevia opintoja. Esitellään tulevien opintojen sisällöt opintokokonaisuuksittain ja hahmotellaan neljän vuoden opiskelun muodostama pitkä kaari. Opastetaan opiskelijat pitämään henkilökohtaista visuaalista työpäiväkirjaa, johon opiskelija taltioi itse tärkeänä pitämäänsä erilaista kuvallista ja kirjallista materiaalia.

Opintokokonaisuus 1. Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus, piirustus

Piirtämisen puitteissa käydään läpi havainnon problematiikkaa ja sen merkitystä omassa työskentelyssä. Harjoitellaan mm. mittaustekniikat, sommittelu, varjostus, tilan ja perspektiivin kuvaus, sekä käsivarapiirustus.

Opintokokonaisuus 2. Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus

Läpikäydään maalauksen teknisiä perusteita. Pohditaan ilmaisun, tunteen ja ajatuksen aspekteja maalaustaiteessa ja omassa työskentelyssä. Hahmotetaan taiteellisen työskentelyn painopisteitä yleensä ja erityisesti kunkin opiskelijan kohdalla.

Opintokokonaisuus 3. Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana – valokuva, video, media

Tutustutaan tallentaviin välineisiin ja niiden taiteellisiin mahdollisuuksiin. Perehdytään digitaalisen valokuvauksen perusteisiin. Tutustutaan video- ja mediataiteeseen.

Ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi suositellaan seuraavia valinnaisia kesäkursseja:

 • Savesta keramiikaksi
 • Vapaavalintainen omaa taiteellista orientaatiota tukeva kurssi

Perusopintojen toinen lukuvuosi: Tila ja ympäristö, kolmiulotteinen hahmottaminen

Lukukausi alkaa opinto-ohjaustapaamisella, jolloin kartoitetaan opiskelijan tilannetta ja edistymistä opinnoissa. Erityisesti pyritään hahmottamaan kunkin opiskelijan omaa suuntautuneisuutta kuvataiteen eri alueille. Tulevana opiskeluvuonna opiskelijan tulisi muodostaa mielikuva oman työskentelynsä välineellisestä suunnasta ja mahdollisista sisällöllisistä kiinnostuksen kohteistaan. Tarkastellaan ensimmäisen opintovuoden työpäiväkirjoja ohjaavan opettajan kanssa.

Opintokokonaisuus 4. Tila, avaruus ja materiaali

Veistostaiteen perusteita. Työskentelyn puitteissa kartoitetaan kolmiulotteista maailmaa. Pohditaan, miten materiaalinen objekti on tilallinen ja tila-avaruudessa.

Opintokokonaisuus 5. Tilallisuus kuvallisessa ilmaisussa

Miten piirustus, maalaus, grafiikanvedos tai valokuva voidaan ajatella osana tilaa. Miten niitä voidaan työstää tilallisen hahmottamisen kautta. Pohditaan myös rakennettua ympäristöä ja taideteosta tässä kontekstissa, esimerkiksi seinämaalaustraditioita ja nykypäivää.

Opintokokonaisuus 6. Tilasta ympäristöön – esitys / performanssi

Miten taideteos voi muodostua kokonaistilalliseksi, jossa myös tekijä on mukana esiintyjänä. Pohditaan myös ympäristötaiteen kysymyksiä ja toteutusta.

 

Toisen lukuvuoden aikana suositellaan seuraavia lyhytkursseja:

 • Grafiikan syyspaja, talvipaja tai kesäkurssi.
 • Vapaavalintainen omaa taiteellista orientaatiota tukeva kurssi
 • Syventävät työpajaopinnot

Kolmas lukuvuosi: Kohti itsenäistä taiteellista työskentelyä ja päätöstyötä

Lukukauden alussa orientoidutaan ajattelemaan, että myös kirjoittaminen / teksti kuuluvat omana osanaan nykytaiteen työskentelytapaan. Lukuvuoden aikana tehdään portfolio, joka sisältää sekä kuvia että tekstejä koskien kunkin taiteellista työskentelyä sekä teoksia. Portfolio on osa päätöstyötä.

Opintokokonaisuus 7. Kuva ja sana-työpaja

Toteutetusta teoksesta tehdään kuva-analyysi, mikä sisältää esittelyä ja keskustelua ryhmässä sekä omaa kirjoittamista. Mietitään kirjoittamisen roolia suhteessa tekemiseen. Opintokokonaisuus on lähtökohtana portfolion työstämiseen.

Opintokokonaisuus 8. Taiteellinen ajattelu-työpaja

Pohditaan käsitteellisyyden merkitystä ja sitä, miten teoksessa voi tulla esille ja painottua erilaisia puolia ja merkityksiä. Miten taidehistoriallinen jatkumo muodostuu. Miten kunkin tekijän omat pyrkimykset muodostuvat. Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia analyyttiseen asenteeseen ja kehittää arviointikykyä.

Opintokokonaisuus 9. Kuvataiteen teemoja-työpaja

Kartoitetaan yleisten taiteen teemojen puitteissa oman työskentelyn ohjautuvuutta lopputyötä kohti. Miten visuaalinen kokonaisuus muodostuu ja tulee loppuun saatettua.

Sisältää taiteilijaesittelyjä, taiteilijoiden työhuoneilla vierailuja, näyttelyihin ja niiden esittelyihin paneutumista. Opiskelijat perehtyvät valitsemaansa taiteentekijään, hänen taiteelliseen työhönsä ja sen edustamaan arvojen ja tavoitteiden kokonaisuuteen.

Kolmannen lukuvuoden päätteeksi suositellaan seuraavia valinnaisia kesäkursseja:

 • Vapaavalintainen omaa päätöstyötä tukeva kurssi

Neljäs lukuvuosi: Päätöstyön toteuttaminen – itsenäinen taiteellinen työskentely ja näyttely

Opintokokonaisuus 10.

Päätöstyö toteutetaan itsenäisesti. Päätöstyötä ohjaa yksi valittu opettaja, joka tutustuu työprosessiin muutaman ohjauskäynnin aikana. Päätöstyöseminaarit kokoontuvat päätöstyöprosessin aikana. Seminaareissa työstetään päätöstyön kirjallista osuutta, valmistellaan portfoliota, keskustellaan oppimiskokemuksista ja pyritään kokoamaan koulutuksen anti sekä kokemuksellisella tasolla että saavutettuina tuloksina. Päätöstyönäyttely rakennetaan yhteistyössä opetusryhmän ja päätöstyön ohjaajan kanssa.