Näyttelyhaku MAA, ILMA, VESI

Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoille avautuu:
Näyttelyhaku MAA, ILMA, VESI

Galleria Arka, Vilna, Liettua 2.10.–30.11.2023

Open call for member artists of Helsinki Artists’ Association:
EARTH, AIR, WATER  

Gallery Arka, Vilnius, Lithuania 2 October–30 November 2023


TEKSTI: Eija Saarivirta  |  KUVAT: Galerija Arka

 

HUOM! Näyttelyn ajankohta muuttunut / N.B! The date of the exhibition has changed
28.8.-29.9.2024

(In English below)

 

Liettuan Taiteilijaseuran Galleria Arkassa Vilnassa järjestetään 28.8. –29.9.2024 Helsingin Taiteilijaseuran, Liettuan Taiteilijaseuran ja Viron Taidemaalariliiton yhteisnäyttely. Galleria Arka on Liettuan Taiteilijaseuran päägalleria, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Vilnan historiallisessa vanhassa kaupungissa.  
Kuvia galleriasta: https://www.arkagalerija.lt/

Yhteisnäyttelyn teemana on Maa, ilma, vesi eli luonto ja erityisesti meitä yhdistävä Itämeri, ekosysteemi, johon vaikuttavat myös muut luonnon elementit maa ja ilma. Näyttely käsittelee aiheita, jotka herättävät näkemään ympäristön muutoksia ja niiden merkityksiä nyt ja tulevaisuudessa. Jokaisesta kolmesta maasta valitaan mukaan seitsemän nykytaiteilijan teoksia.

Haemme viimeaikaisista teoksistanne teemaan sopivaa kiinnostavaa ja monipuolista tuotantoa. Lähetä portfolio, jossa samassa PDF:ssä ovat:

 • bio
 • kerro omin sanoin, miten teoksesi liittyvät teemaan
 • teoskuvat 5 kpl
 • CV max. 2 sivua (tiivistelmä)
 • linkki mahdolliselle kotisivulle ja muihin somekanaviin
 • paketin koko max. 6 Mt

Kuvat voivat olla esimerkkejä aikaisemmasta tuotannostasi tai suunnitteilla olevista teoksista. Haemme taiteilijoita, joilla on jo pidempiaikainen perehtyneisyys teeman aiheisiin sekä nuoria tai aloittelevia ympäristön tilasta kiinnostuneita taiteilijoita uusine ja tuoreine avauksineen. Kuraattoreina toimivat Satu Kalliokuusi ja Eeva Muona.

Lisätietoja hausta:
hankekoordinaattori Eija Saarivirta
eija.saarivirta@helsingintaiteilijaseura.fi

Hakuaika: 2.10.–30.11.2023 klo 23.59 mennessä
Lähetä portfoliosi: eija.saarivirta@helsingintaiteilijaseura.fi

HAA Baltic -hankkeelle haetaan parhaillaan rahoitusta, jolla pyritään kattamaan näyttelykustannukset ja mukaan valittujen taiteilijoiden majoitus ja matkat.

 

***

 

Gallery Arka of the Lithuanian Artists’ Association in Vilnius will host a joint exhibition of the Helsinki Artists’ Association, Lithuanian Artists’ Association and Estonian Painters’ Association on 28 August–29 September 2024. Gallery Arka is the main gallery of the Lithuanian Artists’ Association, centrally located in the historic Old Town of Vilnius. Photos from the gallery: https://www.arkagalerija.lt/

The theme of the joint exhibition is earth, air, water, i.e. nature, and especially the Baltic Sea, which unites us, an ecosystem that is also influenced by other natural elements, earth and air. The exhibition deals with topics that awaken us to see changes in the environment and their meanings now and in the future. Works by seven artists from each of the three countries will be selected.

We are looking for interesting and diverse productions suitable for the theme in your recent works. Send a portfolio with the following in the same PDF:

 • bio
 • tell us in your own words how your works relate to the theme
 • photos of works 5 pcs
 • CV max. 2 pages (summary)
 • link to possible homepage and other social media channels
 • package size max. 6 MB 

The images can be examples of your previous artworks or planned works. We are looking for artists who already have long-term familiarity with the theme, as well as young or novice artists interested in the state of the environment with new and fresh openings. The curators are Satu Kalliokuusi ja Eeva Muona.

Further information:
Project Coordinator Eija Saarivirta
eija.saarivirta@helsingintaiteilijaseura.fi

Application period: 2 October–30 November 2023 by 11:59pm. (23.59)
Submit your portfolio: eija.saarivirta@helsingintaiteilijaseura.fi

For the HAA Baltic project, funding is currently being applied to cover the exhibition costs and the accommodation and travel of the selected artists.

 


HTS:N JUTTUSARJA | Maapigmentit, myrkyt ja ilmaisun vapaus – kestävän kuvataiteen paradoksi

Muita uutisia