Arvot ja kestävä kehitys

Helsingin Taiteilijaseuran arvot on määritelty strategiassa, joka linjaa seuran toimintaa vuosina 2021–2030.
Helsingin Taiteilijaseura arvostaa toiminnassaan kestävyyttä, yhteisöllisyyttä, ammatillisuutta, monimuotoisuutta sekä paikallisuutta. Helsingin Taiteilijaseura on HAA Europe -hankkeensa puitteissa sitoutunut kestävään kehitykseen.

Ammatillisuus

Taide on merkityksellinen itseisarvo. Helsingin Taiteilijaseura edustaa monimuotoista taiteilijakuntaa pyrkien parantamaan ammattitaiteilijoiden toimintaedellytyksiä. Ammatillisuus näkyy kautta linjan taiteellisessa työskentelyssä. Seura on ylpeä omasta työstään ja pyrkii kokonaisvaltaisesti esittelemään kuvataidetta ja parantamaan kuvataiteen asemaa yhteiskunnassa. Ammatillisuuteen liittyvät myös toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus sekä taiteelle ominaiset kokeilevuus ja yllätyksellisyys.

Yhteisöllisyys

Helsingin Taiteilijaseura pyrkii ennakkoluulottomaan yhteisöllisyyteen. Toimintoja suunnitellaan yhdessä hyväksyvässä ilmapiirissä ja luodaan mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan. Luovan tekemisen kautta on mahdollista tehdä asioita ennakkoluulottomammin ja hauskemmin. Luovuus on Helsingin Taiteilijaseuran voimavara!

Glokaalisuus
(globaalisuus + lokaalisuus)

Vahvana paikallisena toimijana Helsingin Taiteilijaseura on osaltaan mukana luomassa yhteistä eurooppalaista kulttuuria, taidetta ja kulttuuripolitiikkaa. Helsingin Taiteilijaseuran ansiokas historia mahdollistaa katseen suuntaamisen tulevaan toimintaympäristöön – toimitaan globaalissa maailmassa paikallisuutta kunnioittaen. Seuran toiminnassa vahva paikallisuus yhdistyy kansainväliseen nykytaiteen toimintaan.

Kestävyys

Helsingin Taiteilijaseura on sitoutunut toimimaan kestävällä tavalla läpileikkaavasti kaikissa toiminnoissaan. Helsingin Taiteilijaseurassa on aloitettu kestävän polun seuraaminen Ekokompassi-kriteereitä seuraten. Ensimmäinen auditointi on kesällä 2022, jolloin seura voi ottaa käyttöönsä Ekokompassi-sertifikaatin. Samanaikaisesti edetään myös Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, jonka Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja –alueille. Ohjelman kehityspolun päätteeksi saavutetaan Sustainable Travel Finland –merkki, joka merkitsee sitoutumista kestävän matkailun edistämiseen ja kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin.

 

Turvallisen tilan periaatteet

Kestävä kehitys

Helsingin Taiteilijaseura on HAA Europe -hankkeensa puitteissa sitoutunut kestävään kehitykseen ja kehittämään toimintaansa yhteistyössä Ekokompassin ja Sustainable Travel Finlandin kanssa. Lisätietoa yhteistyöstä julkaistaan pian. Jää seuraamaan matkaamme kohti kestävän kehityksen sertifikaatteja!

HAA EUROPE -HANKE