HAA Europe

Kestävää elämää ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistämässä

HAA Europe -hankkeessa yhdistyvät kestävä elämä, hiilineutraalit ratkaisut, kumppanuuksien rakentaminen, verkostoituminen, tietotaidon jakaminen, monitieteisyys ja -taiteisuus, taiteen välittäjätoiminta sekä taiteilijoiden liikkuvuus. HAA Europe on myös suomalaisen taidealan tietotaidon vientihanke. Hankkeen kautta Helsingin Taiteilijaseura vastaa toimintaympäristön muutokseen, edistää kestäviä ja vähähiilisiä tapoja työskennellä kuvataiteen kentällä ja osallistuu omalta osaltaan ilmastotalkoisiin.

Nykytaiteen kentällä kansainvälinen toiminta on merkityksellistä ja useille Helsingin Taiteilijaseuran yksittäisille jäsenille arkipäivää. Helsingin Taiteilijaseura ei kuitenkaan ole aiemmin tehnyt pitkäjänteisesti kansainvälistä toimintaa. Tässä hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan Helsingin Taiteilijaseuran kestävä kansainvälisten toimintojen malli, jossa pohditaan miten seura voi olla tukemassa kestävää ja vähähiilisyyteen pyrkivää ammattitaiteilijoiden kansainvälistymistä ja millaisia kansainvälisiä sisältöprojekteja se voi itse tuottaa.

HAA Europe -hankkeen toimet jakautuvat kolmeen työpakettiin:

TP1. Kestävän toimintamallin rakentaminen helsinkiläisen kuvataiteen kansainvälisille toiminnoille
TP2. Kuvataiteen kestävä vienti-, vaihto- ja välittäjätoiminta
TP3. Kestävien taidepalvelujen kehittäminen kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille

Vuonna 2021 HAA Europe -hankkeessa on jatkettu kestävien taidematkailupalvelujen kehittämistyötä. Ideointi- ja suunnitteluvaiheesta on siirrytty pilotointivaiheeseen kansainvälisten Island of Empathy – ja Synthesis-näyttelytuotantojen yhteydessä. Helsinki Biennaalin aikaan järjestettiin Island of Empathy -näyttely HAA Galleriassa 5.6.–21.8.2021  ja Malmitalon galleriassa 10.6.–20.8.2021, yhteistyössä lontoolaisen Arts Territoryn kanssa. Näyttely tutki ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä empatian ja parantamisen käsitteitä. Island of Empathy -näyttely oli osa Helsinki Biennaalin oheisohjelmaa. Näyttely loi pilotointialustan hankkeen puitteissa 2021 kehitettäville kestäville taidematkailupalveluille.

Vuonna 2021 jatketaan yhteistyötä WRO Art Centerin kanssa Synthesis -mediataideprojektissa. Projektiin valitut Helsingin Taiteilijaseuran mediataiteilijat tuottavat teoksia Synthesis-näyttelyyn WRO Media Art Biennaaliin Puolaan. Lisäksi teokset ovat esillä Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa syksyllä 2021. Näin hanke jatkaa kestävän taiteen esittämisen ja tuotannon tapojen ideointia ja käyttöönottoa. Vuonna 2021 lähdetään myös erityisesti kehittämään näyttelyvaihdon yhteistyötä virolaisten kuvataiteen toimijoiden kanssa. Aktiivinen kontaktointi ja suunnittelu on jo käynnistetty muun muassa Viron Maalariliiton kanssa. Yhteistyöprojektit kansainvälisten taidealan toimijoiden kanssa luovat uusia toimintamahdollisuuksia Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoille. Kansainvälisen näyttelyvaihdon tarpeisiin tullaan jatkossa varaamaan 2–3 näyttelyaikaa vuosittain seuran päänäyttelytiloista Galleria Katariinasta ja Suomenlinnan HAA Galleriasta.

Tulossa HAA Europe -kesänäyttelyhaku 2022

HAA Europe –hankkeen kolmas ja viimeinen vuosi on nimeltään FINEST, jossa kumppanina on Viron Taidemaalariliitto. Järjestämme yhdessä kesänäyttelyhaun, joka alkaa tammikuussa 2022. 
Tarkempi hakuilmoitus lähetetään pian!

Suomenlinnan HAA Gallerian ja Malmitalon gallerian näyttelyt järjestetään yhdessä Viron Taidemaalariliiton kanssa 4.6.-30.7.2022. Kesänäyttelyiden teemana on Meri. Kuraattorit Satu Kalliokuusi ja Mika Vesalahti valitsevat Viron Taidemaalariliiton teokset. Vastaavasti virolaiset kuraattorit Tiiu Rebane ja Jaan Elken valitsevat työt suomalaisilta taiteilijoilta, joiden tulee olla Helsingin Taiteilijaseuran jäseniä. Haku toteutetaan yhdessä samalla sähköisellä lomakkeella niin Suomessa kuin Virossa.

 

Lisätiedot: Eija Saarivirta, hankekoordinaattori, eija.saarivirta@helsingintaiteilijaseura.fi 
p. 044 055 1678

Synthesis

Syksyllä 2020 osana HAA Europe -hanketta käynnistyi Helsingin Taiteilijaseuran ja puolalaisen WRO Center for Media Art Foundation -säätiön yhteistyöprojekti Synthesis. Projektiin valittiin avoimen haun kautta taiteilijat Anna Nykyri ja Kaisu Koivisto edustamaan Helsingin Taiteilijaseuraa. Projektiin kuuluu kaksi näyttelyä ja performanssiluento.

Projektissa Nykyrille ja Koivistolle on annettu mahdollisuus tutkia ja kehittää uusia tapoja luoda taidetta MaxMSP-ohjelmointiympäristössä. MaxMSP on mediataiteen työkalu, jonka avulla voi luoda esimerkiksi interaktiivisia video- ja äänitaidetta yhdistäviä installaatioita. Projektin aikana Nykyri ja Koivisto keskustelevat taiteen keinoin taiteilija Paweł Janickin algoritmisen Synthesis-rakenteen kanssa yhdistämällä visuaalisia komponentteja ja äänikomponentteja elävän liikkeen kanssa ja muodostaen audiovisuaalisen installaation tai esityksen, joka on mahdollista kokea paikallisesti ja etänä.

Toukokuussa 2021 Nykyri ja Koivisto pääsivät laajemmin kertomaan työstään ja uusista valmistuvista teoksistaan Puolassa osana kansainvälistä mediataiteen biennaalia Biennale WRO 2021: Reverso. Yhteistyön tuloksia päästään Suomessa ihailemaan marraskuussa 2021 Keskustakirjasto Oodissa, jossa esitellään myös muita Biennale WRO 2021 -taiteilijoiden teoksia.

LUE LISÄÄ

SYNTHESIS-mediataidenäyttely Keskustakirjasto Oodissa 1.10.–1.11.2020 | Kuvaaja: Kaisu Koivisto

Aiemmat hankkeet