HAA Europe

Kestävää elämää ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistämässä

HAA Europe -hankkeessa yhdistyvät kestävä elämä, hiilineutraalit ratkaisut, kumppanuuksien rakentaminen, verkostoituminen, tietotaidon jakaminen, monitieteisyys/-taiteisuus, taiteen välittäjätoiminta ja taiteilijoiden liikkuvuus. HAA Europe on myös suomalaisen taidealan tietotaidon vientihanke. Hankkeen kautta Helsingin Taiteilijaseura vastaa toimintaympäristön muutokseen, edistää kestäviä ja vähähiilisiä tapoja työskennellä kuvataiteen kentällä ja osallistuu omalta osaltaan ilmastotalkoisiin.

Nykytaiteen kentällä kansainvälinen toiminta on merkityksellistä ja useille Helsingin taiteilijaseuran yksittäisille jäsenille arkipäivää. Helsingin Taiteilijaseura ei kuitenkaan ole aiemmin tehnyt pitkäjänteisesti kansainvälistä toimintaa. Tässä hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan Helsingin taiteilijaseuran kestävä kansainvälisten toimintojen malli, jossa pohditaan miten seura voi olla tukemassa kestävää ja vähähiilisyyteen pyrkivää ammattitaiteilijoiden kansainvälistymistä ja millaisia kansainvälisiä sisältöprojekteja se voi itse tuottaa.

HAA Europe -hankkeen toimet jakautuvat kolmeen työpakettiin:

TP1. Kestävän toimintamallin rakentaminen helsinkiläisen kuvataiteen kansainvälisille toiminnoille
TP2. Kuvataiteen kestävä vienti-, vaihto- ja välittäjätoiminta
TP3. Kestävien taidepalvelujen kehittäminen kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille

Vuonna 2021 HAA Europe -hankkeessa jatketaan kestävien taidematkailupalvelujen kehittämistyötä. Ideointi- ja suunnitteluvaiheesta siirrytään pilotointivaiheeseen kansainvälisten Island of Empathy ja Synthesis -näyttelytuotantojen yhteydessä. Helsinki Biennaalin aikaan järjestetään Island of Empathy -näyttely HAA Galleriassa 5.6.-21.8.2021 ja Malmitalon galleriassa 10.6.-20.8.2021, yhteistyössä lontoolaisen Arts Territoryn kanssa. Näyttely tutkii ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä empatian ja parantamisen käsitteitä. Island of Empathy -näyttely on osa Helsinki Biennaalin oheisohjelmaa. Näyttely luo pilotointialustan hankkeen puitteissa 2021 kehitettäville kestäville taidematkailupalveluille.

Vuonna 2021 jatketaan yhteistyötä WRO Art Centerin kanssa Sythesis -mediataideprojektissa. Projektiin valitut Helsingin Taiteilijaseuran mediataiteilijat tuottavat teoksia Synthesis-näyttelyyn WRO Media Art Biennaaliin Puolaan. Lisäksi teokset ovat esillä Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa syksyllä 2021. Näin hanke jatkaa kestävän taiteen esittämisen ja tuotannon tapojen ideointia ja käyttöönottoa. Vuonna 2021 lähdetään myös erityisesti kehittämään näyttelyvaihdon yhteistyötä virolaisten kuvataiteen toimijoiden kanssa. Aktiivinen kontaktointi ja suunnittelu on jo käynnistetty muun muassa Viron Maalariliiton kanssa. Yhteistyöprojektit kansainvälisten taidealan toimijoiden kanssa luovat uusia toimintamahdollisuuksia Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoille. Kansainvälisen näyttelyvaihdon tarpeisiin tullaan jatkossa varaamaan 2–3 näyttelyaikaa vuosittain seuran päänäyttelytiloista Galleria Katariinasta ja Suomenlinnan HAA Galleriasta.

Synthesis

Syksyllä 2021 osana HAA Europe -hanketta käynnistyi Helsingin Taiteilijaseuran ja puolalaisen WRO Center for Media Art Foundation -säätiön yhteistyöprojekti Synthesis. Projektiin valittiin avoimen haun kautta taiteilijat Anna Nykyri ja Kaisu Koivisto edustamaan Helsingin Taiteilijaseuraa. Projektiin kuuluu kaksi näyttelyä ja performanssiluento.

Projektissa Nykyrille ja Koivistolle annetaan mahdollisuus tutkia ja kehittää uusia tapoja luoda taidetta MaxMSP-ohjelmointiympäristössä. MaxMSP on mediataiteen työkalu, jonka avulla voi luoda esimerkiksi interaktiivisia video- ja äänitaidetta yhdistäviä installaatioita. Projektin aikana Nykyri ja Koivisto keskustelevat taiteen keinoin taiteilija Paweł Janickin algoritmisen Synthesis-rakenteen kanssa yhdistämällä visuaalisia komponentteja ja äänikomponentteja elävän liikkeen kanssa ja muodostaen audiovisuaalisen installaation tai esityksen, joka on mahdollista kokea paikallisesti ja etänä.

Toukokuussa 2021 Nykyri ja Koivisto pääsevät laajemmin kertomaan työstään ja uusista valmistuvista teoksistaan Puolassa osana kansainvälistä mediataiteen biennaalia Biennale WRO 2021: Reverso. Yhteistyön tuloksia päästään Suomessa ihailemaan marraskuussa keskustakirjasto Oodissa, jossa esitellään myös muita Biennale WRO 2021 -taiteilijoiden teoksia.

LUE LISÄÄ