HAA Europe

Kestävää elämää ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistämässä

HAA Europe -hankkeessa yhdistyvät kestävä elämä, hiilineutraalit ratkaisut, kumppanuuksien rakentaminen, verkostoituminen, tietotaidon jakaminen, monitieteisyys ja -taiteisuus, taiteen välittäjätoiminta sekä taiteilijoiden liikkuvuus. HAA Europe on myös suomalaisen taidealan tietotaidon vientihanke. Hankkeen kautta Helsingin Taiteilijaseura vastaa toimintaympäristön muutokseen, edistää kestäviä ja vähähiilisiä tapoja työskennellä kuvataiteen kentällä ja osallistuu omalta osaltaan ilmastotalkoisiin.

HAA Europe 2022 on FINEST

HAA Europe -hankkeen kolmannen ja viimeisen vuoden yhteistyökumppani on Viron Taidemaalariliitto. Projektimme nimeksi syntyi FINEST. 

Yhteistyötä on lähdetty kehittämään virolaisten kuvataiteen toimijoiden kanssa. Aktiivinen kontaktointi ja suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2021 Viron Taidemaalariliiton kanssa (EPA, Estonian Painters’ Association, https://www.maal.ee/). Koska näyttelyvaihto- ja välittäjätoiminta ei toteutunut kokonaisuudessaan vuonna 2021, löytyi mahdollisuus toteuttaa vastaavaa toimintaa yhdessä Viron kanssa. Tämä on myös luontevaa naapurimaatoimintaa, mutta myös kulttuurinen sukulaissuhde on vahva maidemme välillä. Näyttelyiden oheen on suunnitteilla myös erilaisia tapahtumia kuten keskustelutilaisuuksia ja osallistavia työpajoja. Kuraattoreina toimivat vuoden aikana Satu Kalliokuusi ja Mika Vesalahti Helsingin Taiteilijaseurasta sekä Tiiu Rebane, Jaan Elken, Mall Nukke ja Vilen Künnapu Viron Taidemaalariliitosta.
 

Yhteistyön perusta 2022 ja tulevaisuuden tavoitteet 

Syntynyt yhteistyö Viron Taidemaalariliiton ja Helsingin Taiteilijaseuran välillä perustuu tunnistettuun tarpeeseen edistää maiden välistä viestintää kuvataiteen alalla. Tavoitteena on laajentaa nykytaiteen tunnettavuutta molemmissa maissa, mutta myös edistää kollegiaalista yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Yhteistyösopimus on suunniteltu edelleen jatkuvaksi ja pysyväksi käytännöksi yhteisten näyttelyiden järjestämiseen sekä muiden mahdollisten yhteistyömuotojen kehittämiseen. Tavoitteena on myös laajentaa taidetoimintakumppanuutta maittemme rajojen ulkopuolelle. Vuosina 202325 suunnittelemme näyttelyvaihtoa yhteistyössä Latvian ja Liettuan taiteilijaliittojen kanssa, joihin Viron Taidemaalariliitolla jo on olemassa olevat yhteydet.
 

Näyttely Viron suurlähetystössä Helsingissä 

Viron suurlähetystö mahdollisti ensimmäisen FINEST -vuoden näyttelyn Estonian elements omissa tiloissaan. Esillä on vielä parhaillaan 11 taiteilijan teosta. Kuraattoreina toimivat Tiiu Rebane ja Mall Nukke. Valittujen teosten teemana on ihmisen suhde luontoon niin emotionaalisella kuin analyyttisella tasolla. Näyttely päättyy 30.6.


Kevään ja syksyn 2022 Viron Taidemaalariliiton näyttelyt Helsingissä 

Maaliskuussa avattiin kaksi Viron Taidemaalariliiton näyttelyä Helsingin Taiteilijaseuran galleriatiloissa. Suomenlinnan HAA Galleriassa nähtiin ryhmänäyttely Neo-naivismi (9.3.2.4.), jonka oli kuratoinut arkkitehti ja kuvataiteilija Vilen Künnapu. Esillä oli 25 taiteilijan maalauksia. Taidemaalari Karl-Kristjan Nagelin Personal Freedom oli esillä Galleria Katariinassa 10.3.27.3. Nagel oli tuonut maalauksia useammalta vuodelta. Niissä nousivat esiin maailman kulttuurit, musiikki, elokuva ja vapauden kokemus. 

Vielä syyskuussa Mall Nuken näyttely saa avajaisensa Galleria Katariinassa. Näyttelyajankohta on 16.9.2.10.
 

Yhteisnäyttely Meri Suomenlinnan HAA galleriassa ja Malmitalon galleriassa 

Syksyn 2021 tapaamisissa meri-teema yksinkertaisuudessaan tuntui hyvältä molemmin puolin.
Meri luo monenlaisia mielikuvia Itämeren tilanteesta alitajunnan kerroksiin. Meri on myös yhdistävä ja erottava elementti Suomen ja Viron välillä. 

Meri-näyttely järjestetään kesällä kahdessa galleriassa Helsingissä: HAA galleriassa 4.6.30.7. ja Malmitalon galleriassa 4.6.30.7. Kuraattorit Satu Kalliokuusi ja Mika Vesalahti valitsivat virolaisten taiteilijoiden teokset. Vastaavasti virolaiset kuraattorit Tiiu Rebane ja Jaan Elken valitsivat työt suomalaisilta taiteilijoilta, joiden tulee olla Helsingin Taiteilijaseuran jäseniä.
  

Syksyn suomalaisnäyttelyt Tallinnassa ja Pärnussa 

Helsingin taiteilijaseuralla on kaksi näyttelyä syksyn aikana Virossa. Näyttelyt saivat nimekseen Art Tube I ja Art Tube II. Nimet syntyivät jo syksyn 2021 keskusteluissa teemoista. Art Tube kuvaa Suomen ja Viron välistä metrotunnelia, jonka kautta taide kulkee nopeasti ja mielikuvitusrikkaasti maiden välillä.  

Ensimmäinen pysäkki on Tallinnassa Kadrioru Plaza galleriassa, jossa Art Tube I näyttely nähdään 3.9.29.10.2022. Esille tulee n. 50 yksittäistä teosta taiteilijoilta uuden ja merkittävän toimisto-, liike- ja asuntorakennuksen isoon toimistoaulaan. Päätepysäkkinä toimii historiallinen Pärnu Linna Galerii, jossa on esillä 28.9.22.10.2022 Art Tube II. Gallerian seitsemään huoneeseen saa esille  seitsemän suomalaistaiteilijaa joko yksin tai taiteilijaparina tai -ryhmänä.


Muhun residenssi 1.6.
–30.8.2022 

HAA Europe -hankkeen 2022 osana  yhteistyökumppani Viron Taidemaalariliitto tarjoaa kolmelle Helsingin Taiteilijaseuran taiteilijalle kuukaudeksi työskentelymahdollisuutta Muhun saarella idyllisessä maalaispiirissä luonnon keskellä Nõmmkülassa. 

Viron Taidemaalariliiton näyttelyt Helsingissä:

  • Galleria Katariina 11.3.27.3.2022 Karl-Kristjan Nagel
  • HAA Galleria, Suomenlinna 10.32.4.2022 Neo-naivismi, ryhmänäyttely, kuraattori Vilen Künnapu
  • Galleria Katariina 16.9.2.10.2022 Mall Nukke

Yhteisnäyttely:

  • HAA Galleria, Suomenlinna ja Malmitalon galleria 4.6.30.7.2022 . Näyttelyn teemana on meri, vapaasti tulkittuna.

Helsingin Taiteilijaseuran näyttelyt Virossa:

  • ART TUBE I, Kadrioru Plaza Galerii, Tallinn 3.9.29.10.2022
  • ART TUBE II, Pärnu Linnagalerii 28.9.22.10.2022

 

Synthesis

Syksyllä 2020 osana HAA Europe -hanketta käynnistyi Helsingin Taiteilijaseuran ja puolalaisen WRO Center for Media Art Foundation -säätiön yhteistyöprojekti Synthesis. Projektiin valittiin avoimen haun kautta taiteilijat Anna Nykyri ja Kaisu Koivisto edustamaan Helsingin Taiteilijaseuraa. Projektiin kuului kaksi näyttelyä ja performanssiluento.

Projektissa Nykyrille ja Koivistolle annettiin mahdollisuus tutkia ja kehittää uusia tapoja luoda taidetta MaxMSP-ohjelmointiympäristössä. MaxMSP on mediataiteen työkalu, jonka avulla voi luoda esimerkiksi interaktiivisia video- ja äänitaidetta yhdistäviä installaatioita. Projektin aikana Nykyri ja Koivisto keskustelivat taiteen keinoin taiteilija Paweł Janickin algoritmisen Synthesis-rakenteen kanssa yhdistämällä visuaalisia komponentteja ja äänikomponentteja elävän liikkeen kanssa ja muodostaen audiovisuaalisen installaation tai esityksen, joka on mahdollista kokea paikallisesti ja etänä.

Toukokuussa 2021 Nykyri ja Koivisto pääsivät laajemmin kertomaan työstään ja uusista valmistuvista teoksistaan Puolassa osana kansainvälistä mediataiteen biennaalia Biennale WRO 2021: Reverso. Yhteistyön tuloksia päästiin Suomessa ihailemaan marraskuussa 2021 Keskustakirjasto Oodissa, jossa esiteltiin taiteilijoiden mediateos Sula / Defrost.

LUE LISÄÄ

HAA Europe 2020–2022

Nykytaiteen kentällä kansainvälinen toiminta on merkityksellistä ja useille Helsingin Taiteilijaseuran yksittäisille jäsenille arkipäivää. Helsingin Taiteilijaseura ei kuitenkaan ole aiemmin tehnyt pitkäjänteisesti kansainvälistä toimintaa. Tässä hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan Helsingin Taiteilijaseuran kestävä kansainvälisten toimintojen malli, jossa pohditaan miten seura voi olla tukemassa kestävää ja vähähiilisyyteen pyrkivää ammattitaiteilijoiden kansainvälistymistä ja millaisia kansainvälisiä sisältöprojekteja se voi itse tuottaa.

HAA Europe -hankkeen toimet jakautuvat kolmeen työpakettiin:

1. Kestävän toimintamallin rakentaminen helsinkiläisen kuvataiteen kansainvälisille toiminnoille
2. Kuvataiteen kestävä vienti-, vaihto- ja välittäjätoiminta
3. Kestävien taidepalvelujen kehittäminen kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille

TRACES -mediataiteen näyttely 29.10.–21.11.2020 aloitti Helsingin Taitelijaseuran ja puolalaisen WRO Media ArtCenterin yhteistyön. TRACES on osa WRO Media Art Centerin kehittyvää Interactive Playground-näyttelykokonaisuutta ja siinä on otettu huomioon kasvatuksellisuus, sosiaaliset lähtökohdat sekä estetiikka. Näyttely oli lapsille ja nuorille suunnattu interaktiivinen leikkikenttä, jossa teokset näyttävät meille jälkiä, joita jätämme ympäristöön sekä lisäävät luonnon läsnäoloa arjessamme

Vuonna 2021 HAA Europe -hankkeessa kehitettiin kestävien taidematkailupalvelujen muotoja. Ideointi- ja suunnitteluvaiheesta siirryttiin pilotointivaiheeseen kansainvälisten Island of Empathy – ja Synthesis-näyttelytuotantojen yhteydessä. Helsinki Biennaalin aikaan järjestettiin Island of Empathy -näyttely HAA Galleriassa 5.6.–21.8.2021  ja Malmitalon galleriassa 10.6.–20.8.2021,  yhteistyössä lontoolaisen Arts Territoryn kanssa. Näyttely tutki ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä empatian ja parantamisen käsitteitä. Island of Empathy -näyttely oli osa Helsinki Biennaalin oheisohjelmaa. Näyttely loi pilotointialustan hankkeen puitteissa 2021 kehitettäville kestäville taidematkailupalveluille. Näyttelyistä toteutettiin videodokumentti, joka on nähtävissä alla.

Vuonna 2021 jatkettiin yhteistyötä WRO Art Centerin kanssa Synthesis -mediataideprojektissa. Projektiin valitut Helsingin Taiteilijaseuran mediataiteilijat tuottavat teoksia Synthesis-näyttelyyn WRO Media Art Biennaaliin Puolaan. Lisäksi teokset ovat esillä Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa syksyllä 2021. Näin hanke jatkaa kestävän taiteen esittämisen ja tuotannon tapojen ideointia ja käyttöönottoa. Vuonna 2021 lähdettiin myös erityisesti kehittämään näyttelyvaihdon yhteistyötä virolaisten kuvataiteen toimijoiden kanssa. Aktiivinen kontaktointi ja suunnittelu käynnistyi Viron Taidemaalariliiton kanssa. Yhteistyöprojektit kansainvälisten taidealan toimijoiden kanssa luovat uusia toimintamahdollisuuksia Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoille. Kansainvälisen näyttelyvaihdon tarpeisiin tullaan jatkossa varaamaan 2–3 näyttelyaikaa vuosittain seuran päänäyttelytiloista Galleria Katariinasta ja Suomenlinnan HAA Galleriasta.

Videodokumentti: Island of Empathy

SYNTHESIS-mediataidenäyttely Keskustakirjasto Oodissa 1.10.–1.11.2020 | Kuvaaja: Kaisu Koivisto

Aiemmat hankkeet