Hankkeet

Helsingin Taiteilijaseuralla on perustoimintojensa lisäksi useita hankkeita, joilla mm. kehitetään yrityspalveluita sekä edistetään kansainvälisyyttä ja toiminnan kestävyyttä kuvataiteen kentällä.

Helsingin Taiteilijaseuran hanketoiminta keskittyy vuonna 2021 kansainvälisiin toimintoihin ja kestävyyteen sekä taiteilijalähtöisten yrityspalveluiden kehittämiseen. Hankkeiden puitteissa edistetään kuvataidealan toimijoiden toiminta- ja työllistymismahdollisuuksia pitkäjänteisesti rakentamalla kestäviä ja taiteilijoiden ammatilliseen tietotaitoon perustuvia ja niitä samalla kehittäviä palvelumalleja.

B2B yrityspalveluiden kehittämishankkeessa edistetään kuvataidelähtöisten palveluiden hyödynnettävyyttä rakentamalla taiteilijalähtöinen palvelukonsepti helsinkiläisten yrityspuolen ja julkisen alan toimijoiden käyttöön. Malli mahdollistaa kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden ammatillisen osaamisen jalkauttamisen erilaisiin tiloihin ja työyhteisöihin, osaksi jokapäiväistä toimintaa. Hankkeen ensimmäinen osa toteutetaan 2021, ja hankkeelle on jo suunnitteilla jatkoa. HAA Europe (Helsinki Artists’ Association Europe) -hankkeessa edistetään kuvataidealan toimijoiden liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä rakentamalla helsinkiläisen taiteen kansainvälisille toiminnoille toimintamalli, joka mahdollistaa kuvataiteen kestävän vienti-, vaihto- ja välittäjätoiminnan sekä kestävien taidepalvelujen tarjoamisen kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022.

Käynnissä olevat hankkeet

HAA Europe

HAA Europe -hankkeessa yhdistyvät kestävä elämä, hiilineutraalit ratkaisut, kumppanuuksien rakentaminen, verkostoituminen, tietotaidon jakaminen, monitieteisyys ja -taiteisuus, taiteen välittäjätoiminta ja taiteilijoiden liikkuvuus.

LUE LISÄÄ

Taidetestaajat

Kaapelitehtaalla sijaitsevat kulttuuritoimijat Helsingin Taiteilijaseura, Suomen valokuvataiteen museo, Zodiak – Uuden tanssin keskus sekä Teatterimuseo olivat mukana Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-suurhankkeessa.

LUE LISÄÄ