Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kuvataiteen perusopetusta Kaapelitehtaalla lapsille ja nuorille

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita, kuten piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa, keramiikkaa ja rakentelua. Opetuksessa tuetaan oppilaan persoonallisen kuvailmaisun kehitystä kannustaen samalla kokeiluun ja leikkiin. Opetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimaaran opetussuunnitelman perusteisiin 2017. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa kuvataiteen päättötyö. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Lukukausi kestää 15 opetuskertaa. Kaapelitehtaan lisäksi opetuspisteinä toimivat Rudolf Steinerkoulun C -koulu ja Tapanilan Hiidenkiven peruskoulu.

 

Anna palautetta Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun taiteen perusopetuksesta vastaamalla kyselyyn. Täytä ikäsi mukainen kysely tai huoltajan kysely ja lähetä palaute kuvataidekoululle.

  • Palautteen tarkoituksena on saada tietoa kuvataidekoulun kehittämisen tueksi.

Anna palautetta. kysely huoltajalle.

Lasten ja nuorten kesäkurssit 2023 Kaapelitehtaalla ja Suomenlinnassa.

tutustu kesäkursseihin

ILMOITTAUdu

Lasten ja nuorten kevään kurssit 2023.

Opetusryhmiin voi ilmoittautua kesken lukuvuotta, mikäli ryhmissä on tilaa.

ilmoittaudu

Tietoa opiskelusta

Lukujärjestys kevät 2023

Kuvataidekoulun kevätlukukausi alkaa 8.1.2023 (su) ja päättyy 7.5.2023 (su).

Opetusta ei ole talvilomalla 20.2-26.2.2023, pääsiäisenä 7.4.-10.4.2023 (pe-ma) eikä vappuaattona 30.4.2023 (su).

Lasten ja nuorten kurssit Kaapelitehtaalla keväällä 2023

Tiistai

Torstai

Lauantai

Sunnuntai

Rudolf Steiner C -koulussa

Keskiviikko

Tapanilan Hiidenkiven peruskoulussa

Tiistai

Lasten lyhytkurssit

La klo 12.00–13.30 (4.3, 11.3, 18.3, 25.3)

Lapsi-vanhempi kurssilla lapset perehtyvät yhdessä vanhempien kanssa taiteen tekemiseen. Kurssilla piirretään, maalataan ja tehdään kolmiulotteinen rakentelutyö. Lapsen ikä huomioidaan tehtävänannoissa. Lapsi-vanhempi kursseilla maksu on 46 € osallistujaa kohden. Kukin osallistuja ilmoitetaan erikseen. 46 € / 8t

Su klo 15.00–16.30 (5.3, 12.3, 19.3, 26.3)

Lyhytkurssilla tutustutaan kuvailmaisun perusasioihin kuten värit, viiva ja siveltimenveto. Lisäksi harjoitellaan muovailua ja erilaisten materiaalien yhdistelyä. Oppiminen tapahtuu kokeilun ja leikin avulla. On suositeltavaa, että vanhemmat pysyttelisivät kuvataidekoulun tiloissa oppitunnin ajan. 92 € / 8t

Yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen rakenne

1. Varhaisiän opinnot 4–6-vuotiaille

Opetus pohjautuu lasten luontaiseen mielikuvitukseen, leikin ja tarinoiden maailmaan. Piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävät antavat tuntumaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvantekemisen prosesseihin.

2. Yhteiset opinnot 7–12-vuotiaille

Opetuksessa tutustutaan kuvallisen kielen monimuotoisuuteen piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävien avulla. Ympäristöä ja eri materiaaleja havainnoidaan monipuolisesti mielikuvitusta ja tarinoita unohtamatta. Oman työskentelyn avulla opitaan visuaalisen kielen perusteita: värioppia, sommittelua ja anatomiaa sekä ajatusten ja havaintojen ilmaisemista kuvallisesti.

3. Teemaopinnot eli työpajat 13–18-vuotiaille

Koulussamme toimii piirustus-maalaus- ja piirustus-grafiikkatyöpaja sekä laajan kuvataiteen työpaja, jossa tehdään kuvaa monilla eri tekniikoilla. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua.

Opetuksen laajuus ja kesto

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat kahdesta kaikille yhteisestä opintokokonaisuudesta ja valinnaisista teemaopinnoista, joista kertyy yhteensä vähintään neljä opintokokonaisuutta. Yksittäiset opintokokonaisuudet voivat olla eri laajuisia. Perusopinnoissa (opintokokonaisuudet 1–2) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 60–90 h/opetusvuosi ja valinnaisissa teemaopinnoissa (opintokokonaisuudet 7–10) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 90 h–120 h/opetusvuosi.

Päättötodistus

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 300 oppitunnin perusopinnot ja 200 oppitunnin teemaopintojen opintokokonaisuudet, yhteensä 500 oppituntia. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Todistuksesta on käytävä selville oppilaan kaikki opinnot.

Lukukausimaksut 2023

Lukukausimaksut vaihtelevat opintokokonaisuuksien mukaan.

Taiteen perusopetusryhmät:

Lasten ja nuorten kurssimaksuhinnat sisältävät kaikki käytettävät materiaalit. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Lukukausi kestää 15 opetuskertaa. Yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia.

4–6-vuotiaat 230 €, 2 opetustuntia viikossa

7–15-vuotiaat Tapanilan Hiidenkiven peruskoululla 230 €, 2 opetustuntia viikossa

7–12-vuotiaat 270 €, 2,33 opetustuntia viikossa

13–18-vuotiaiden työpajat 315 €, 4 opetustuntia viikossa

Lyhytkurssit:

5–7-vuotiaiden lyhytkurssi 92 €, 8 opetustuntia.

5–11-vuotiaat Lapsi-vanhempi lyhytkurssi 46 € osallistujaa kohden. Kukin osallistuja ilmoitetaan erikseen. 46 € / 8 opetustuntia

 

Alennukset

Sisaralennus lasten ja nuorten kursseista on 10 %. Jos olet oikeutettu alennukseen, ole yhteydessä koulun toimistoon.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla autetaan haastavassa tilanteessa olevien perheiden lapsia ja nuoria saamaan itselleen mieleinen harrastus. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu on mukana tekemässä lasten ja nuorten harrastusunelmista totta! Yhteistyössä autamme lapsiperheitä, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi luopua harrastuksestaan.

Tutustu toimintaan ja löydä meidätkin osoitteesta www.unelmista.fi

 

Kuvataidekoulun opetuksen on tarkoitus olla lapselle iloa tuova harrastus, ja oppilaan kuvallinen kehitys tapahtuu pitkäjänteisesti säännöllistä harrastusta ylläpitämällä. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä ja kaikkiin opetusryhmiin otetaan myös uusia opiskelijoita. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä on vasta aloittaneita ja pitempään harrastaneita.
- / - Kohdetta