Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kuvataiteen perusopetusta Kaapelitehtaalla lapsille ja nuorille

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita, kuten piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa, keramiikkaa ja rakentelua. Opetuksessa tuetaan oppilaan persoonallisen kuvailmaisun kehitystä kannustaen samalla kokeiluun ja leikkiin. Opetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimaaran opetussuunnitelman perusteisiin 2017. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa kuvataiteen päättötyö. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Lukukausi kestää 15 opetuskertaa. Kaapelitehtaan lisäksi opetuspisteinä toimivat Rudolf Stainerkoulun C -koulu ja Tapanilan Hiidenkiven peruskoulu.

Ilmoittaudu lasten ja nuorten syyslukukaudelle

ilmoittaudu

Tietoa opiskelusta

Lukujärjestys

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun syyslukukauden aikataulut:

 • Kuvataidekoulun syyslukukausi alkaa 14.8.2021 (la) ja päättyy 4.12.2021 (la).
 • Opetusta ei ole syyslomalla 18.10.2021 (ma) – 25.10.2021 (su) (viikko 42) eikä Pyhäinpäivä lauantaina 6.11.2021

Lasten ja nuorten kurssit Kaapelitehtaalla syksyllä 2021

Tiistai

 • 2) 15.30–17.15, 7-11-vuotiaat, Heli Kuparinen
 • 3) 15.30–17.15,  9-12-vuotiaat, Eija Hakkola
 • 4) 17.15–20.15, 13–18-vuotiaat, piirustus-, maalaustyöpaja, Heli Kuparinen
 • 5) 17.30–20.30, 13–18-vuotiaat, piirustus, maalaus, digitaidetyöpaja, Eija Hakkola                   

Torstai

 • 6) 16.00–17.30, 4–6-vuotiaat, Heli Kuparinen
 • 7) 15.45–17.30, 9–12-vuotiaat, Mika Hytti 

Lauantai             

 • 8) 10.00–11.45, 7–9-vuotiaat, Tuuli Helve
 • 9) 10.00–11.30, 4–6-vuotiaat, Kirsi Tiittanen
 • 10) 10.00–11.45, 8–11-vuotiaat, Sirkku Ala-Harja
 • 11) 12.00–13.30, 4–6-vuotiaat, Tuuli Helve
 • 12) 11.45–13.30, 7–11-vuotiaat, Kirsi Tiittanen
 • 13) 11.45–13.30, 10–13-vuotiaat, Sirkku Ala-Harja
 • 14) 13.45–16.45, 13–18-vuotiaat, piirustus-, maalaus-, keramiikkatyöpaja, Kirsi Tiittanen
 • 15) 13.45–16.45, 13–18-vuotiaat, laaja kuvataiteen työpaja, Sirkku Ala-Harja

Sunnuntai

 • 16)  11.00–12.45, 7–9-vuotiaat, Eija Hakkola
 • 17)  11.15–12.45, 4–6-vuotiaat, Heidi Göransson
 • 18)  13.00–14.45, 7–9-vuotiaat, Heidi Göransson
 • 19)  13.00–14.45, 9–13-vuotiaat digitaidepainotus, Eija Hakkola
 • 20) 15.00–16.30, 5–7-vuotiaiden lyhytkurssi A* Eija Hakkola
 • 21) 15.00–16.30, 5–7-vuotiaiden lyhytkurssi B*, Eija Hakkola
 • 22) 15.00–16.45,10–13-vuotiaat, Heidi Göransson

Rudolf Stainer C -koulussa

Keskiviikko

 • 23) 14.15–16.00, 7–12-vuotiaat, Sade Hiidenkari
 • 26) 16.15–18.00, 7-12-vuotiaat, Sade Hiidenkari

Tapanilan Hiidenkiven peruskoulussa

Tiistai

 • 24) 17.00–18.30, 7–10-vuotiaat, Kirsi Tiittanen
 • 25) 18.45–20.15, 11–15-vuotiaat, Kirsi Tiittanen

Terveysturvallisuussuunnitema

 • Muistutamme ja ohjeistamme osallistujia säännöllisesti terveysturvallisuusohjeista ja ohjaamme osallistujia toiminaan niiden mukaisesti
 • Toimintaan osallistuvan ryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen
 • Toimintaan osallistuvan ryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin ja huolehdimme turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana
 • Lähetämme edes lieviä flunssan oireita osoittavat osallistujat kotiin harrastuksesta muun ryhmän suojaamiseksi
 • Toimintaan osallistuville on tarjolla käsien desinfiointiainetta ja/tai käsienpesumahdollisuus
 • Toiminnassa käytetyt välineet desinfioidaan harrastustilanteen päätteeksi
 • 12 vuotta täyttäneet osallistujat ja opettaja käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Myös saattajien tulee käyttää kasvomaskia. Kaapelitehtaalla on maskipakko.

Yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen rakenne

1. Varhaisiän opinnot 4–6-vuotiaille

Opetus pohjautuu lasten luontaiseen mielikuvitukseen, leikin ja tarinoiden maailmaan. Piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävät antavat tuntumaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvantekemisen prosesseihin.

2. Yhteiset opinnot 7–12-vuotiaille

Opetuksessa tutustutaan kuvallisen kielen monimuotoisuuteen piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävien avulla. Ympäristöä ja eri materiaaleja havainnoidaan monipuolisesti mielikuvitusta ja tarinoita unohtamatta. Oman työskentelyn avulla opitaan visuaalisen kielen perusteita: värioppia, sommittelua ja anatomiaa sekä ajatusten ja havaintojen ilmaisemista kuvallisesti.

3. Teemaopinnot eli työpajat 13–18-vuotiaille

Koulussamme toimii piirustus-maalaus- ja piirustus-grafiikkatyöpaja sekä laajan kuvataiteen työpaja, jossa tehdään kuvaa monilla eri tekniikoilla. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua.

Opetuksen laajuus ja kesto

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat kahdesta kaikille yhteisestä opintokokonaisuudesta ja valinnaisista teemaopinnoista, joista kertyy yhteensä vähintään neljä opintokokonaisuutta. Yksittäiset opintokokonaisuudet voivat olla eri laajuisia. Perusopinnoissa (opintokokonaisuudet 1–2) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 60–90 h/opetusvuosi ja valinnaisissa teemaopinnoissa (opintokokonaisuudet 7–10) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 90 h–120 h/opetusvuosi.

Päättötodistus

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 300 oppitunnin perusopinnot ja 200 oppitunnin teemaopintojen opintokokonaisuudet, yhteensä 500 oppituntia. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Todistuksesta on käytävä selville oppilaan kaikki opinnot.

Kevätnäyttely

Kuvataidekoululla tai koulun lähiympäristössä pidetään vuosittain oppilastyönäyttely.

Kuvataidekoulun teema lukuvuodeksi 2021-2022 on Elämä ja kuolema.

Kuvataidekoulussa on joka vuosi vaihtuva teema, joka päätetään opettajien kesken. Teemaa sovelletaan lukuvuoden opetuksessa ja lukuvuoden retket ja kevätnäyttelyn voi suunnitella teeman mukaan.

 

 

 

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut vaihtelevat opintokokonaisuuksien mukaan.

Taiteen perusopetusryhmät:

Lasten ja nuorten kurssimaksuhinnat sisältävät kaikki käytettävät materiaalit. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Lukukausi kestää 15 opetuskertaa.

4–6-vuotiaat 220 €, 2 opetustuntia viikossa

7–15-vuotiaat Tapanilan Hiidenkiven peruskoululla 220 €, 2 opetustuntia viikossa

7–12-vuotiaat 260 €, 2,33 opetustuntia viikossa

13–18-vuotiaiden työpajat 300 €, 4 opetustuntia viikossa

5–7-vuotiaiden lyhytkurssit 85 €, 8 opetustuntia. Yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia.

Alennukset

Sisaralennus lasten ja nuorten kursseista on 10 %. Jos olet oikeutettu alennukseen, ole yhteydessä koulun toimistoon.

Kuvataidekoulun opetuksen on tarkoitus olla lapselle iloa tuova harrastus, ja oppilaan kuvallinen kehitys tapahtuu pitkäjänteisesti säännöllistä harrastusta ylläpitämällä. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä ja kaikkiin opetusryhmiin otetaan myös uusia opiskelijoita. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä on vasta aloittaneita ja pitempään harrastaneita.
- / - Kohdetta