Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kuvataiteen perusopetusta Kaapelitehtaalla lapsille ja nuorille

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita, kuten piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa, keramiikkaa ja rakentelua. Opetuksessa tuetaan oppilaan persoonallisen kuvailmaisun kehitystä kannustaen samalla kokeiluun ja leikkiin. Opetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimaaran opetussuunnitelman perusteisiin 2017. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa kuvataiteen päättötyö. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Lukukausi kestää 15 opetuskertaa. Kaapelitehtaan lisäksi opetuspisteinä toimivat Rudolf Steinerkoulun C -koulu ja Tapanilan Hiidenkiven peruskoulu.

Anna palautetta Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun taiteen perusopetuksesta vastaamalla kyselyyn. Täytä ikäsi mukainen kysely tai huoltajan kysely ja lähetä palaute kuvataidekoululle.

 • Palautteen tarkoituksena on saada tietoa kuvataidekoulun kehittämisen tueksi.

Anna palautetta. kysely huoltajalle.

Lasten ja nuorten kesäkurssit 2022. Ilmoittautuminen käynnissä nyt!

ilmoittaudu

 Lasten ja nuorten syksyn kurssit 2022. Ilmoittautuminen käynnissä nyt!

ilmoittaudu

Tietoa opiskelusta

Lukujärjestys syksy 2022

Kuvataidekoulun syyslukukausi alkaa 16.8.2022 (ti) ja päättyy 10.12.2022 (la).

Opetusta ei ole syyslomalla 17.10.–23.10.2022 (viikko 42) eikä pyhäinpäivänä 5.11.2022.

Lasten ja nuorten kurssit Kaapelitehtaalla syksyllä 2022

Tiistai

 • 15.30–17.15, 7-11-vuotiaat, Heli Kuparinen 
 • 15.30–17.15,  9-12-vuotiaat, Eija Hakkola
 • 17.15–20.15, 13–18-vuotiaat, piirustus-, maalaustyöpaja, Heli Kuparinen 
 • 17.30–20.30, 13–18-vuotiaat, piirustus, maalaus, digitaidetyöpaja, Eija Hakkola                 

Torstai

 • 16.00–17.30, 4–6-vuotiaat, Anna-Maija Mattila-Selin
 • 15.30–17.15, 9–12-vuotiaat, Mika Hytti 

Lauantai             

 • 10.00–11.45, 7–9-vuotiaat, Tuuli Helve
 • 10.00–11.30, 4–6-vuotiaat, Kirsi Tiittanen  
 • 10.00–11.45, 8–11-vuotiaat, Milla Kuisma 
 • 12.00–13.30, 4–6-vuotiaat, Tuuli Helve 
 • 11.45–13.30, 7–11-vuotiaat, Kirsi Tiittanen 
 • 11.45–13.30, 10–13-vuotiaat, Milla Kuisma
 • 13.45–16.45, 13–18-vuotiaat, piirustus-, maalaus-, keramiikkatyöpaja, Kirsi Tiittanen 
 • 13.45–16.45, 13–18-vuotiaat, laaja kuvataiteen työpaja, Heli Kuparinen 

Sunnuntai

 • 11.00–12.45, 7–9-vuotiaat, Eija Hakkola
 • 11.15–12.45, 4–6-vuotiaat, Heidi Göransson 
 • 13.00–14.45, 7–9-vuotiaat, Heidi Göransson 
 • 13.00–14.45, 9–13-vuotiaat digitaidepainotus, Eija Hakkola 
 • 15.00–16.30, 5–7-vuotiaiden lyhytkurssi,  Eija Hakkola  
 • 15.00–16.45,10–13-vuotiaat, Heidi Göransson 

Rudolf Steiner C -koulussa

Keskiviikko

 • 14.15–16.00, 7–12-vuotiaat, Heli Kuparinen
 • 16.15–18.00, 7-12-vuotiaat, Heli Kuparinen

Tapanilan Hiidenkiven peruskoulussa

Tiistai

 • 17.00–18.30, 7–10-vuotiaat, Kirsi Tiittanen
 • 18.45–20.15, 11–15-vuotiaat, Kirsi Tiittanen

Lasten lyhytkurssit

Taaperoiden värikylpy, 12-24kk, opettaja: Katariina Kinkki

Ti klo 12.30–13.15 (25.10, 1.11, 8.11, 15.11)

Taaperoiden värikylvyissä tunnustellaan värejä sormin, käsin ja jaloin, maalataan marjoilla ja aktivoidaan eri aisteja. Tärkeää on kiireetön yhdessä olo lapsen tahtiin. 85€ / 4t

Lapsi-vanhempi lyhytkurssi, 5–11-vuotiaat, opettaja: Heli Kuparinen

La klo 12.00–13.30 (12.11, 19.11, 26.11, 3.12)

Lapsi-vanhempi kurssilla lapset perehtyvät yhdessä vanhempien kanssa taiteen tekemiseen. Kurssilla piirretään, maalataan ja tehdään kolmiulotteinen rakentelutyö. Lapsen ikä huomioidaan tehtävänannoissa. Lapsi-vanhempi kursseilla maksu on 45€ osallistujaa kohden. Kukin osallistuja ilmoitetaan erikseen. 45€ / 8t

5–7-vuotiaiden lyhytkurssi, opettaja: Eija Hakkola

Su klo 15.00–16.30 (30.10, 6.11, 13.11, 20.11)

Lyhytkurssilla tutustutaan kuvailmaisun perusasioihin kuten värit, viiva ja siveltimenveto. Lisäksi harjoitellaan muovailua ja erilaisten materiaalien yhdistelyä. Oppiminen tapahtuu kokeilun ja leikin avulla. On suositeltavaa, että vanhemmat pysyttelisivät kuvataidekoulun tiloissa oppitunnin ajan. 90€ / 8t

Näyttely 2022

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun näyttely on joulukuussa 2022 Kaapelitehtaalla koulun tiloissa.

Kuvataidekoululla tai koulun lähiympäristössä pidetään vuosittain oppilastyönäyttely.

Kuvataidekoulun teema lukuvuodeksi 2021-2022 on Elämä ja kuolema.

Kuvataidekoulussa on joka vuosi vaihtuva teema, joka päätetään opettajien kesken. Teemaa sovelletaan lukuvuoden opetuksessa ja lukuvuoden retket ja kevätnäyttelyn voi suunnitella teeman mukaan.

 

Lukujärjestys kevät 2022

 • Kuvataidekoulun kevätlukukausi alkaa 8.1.2022 (la) ja päättyy 7.5.2022 (la).

Lasten ja nuorten kurssit Kaapelitehtaalla keväällä 2022

Tiistai

Torstai

Lauantai             

Sunnuntai

Rudolf Steiner C -koulussa

Keskiviikko

Tapanilan Hiidenkiven peruskoulussa

Tiistai

Näyttely 2022

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun suurempi näyttely siirtyy joulukuulle 2022. Nelivuotinen Taiteen perusopetus aikuisille päättyy keväällä ja päätöstyönäyttely pidetään Kuvataidekoululla ja kurssikeskuksessa 12.5-26.5.2022. Aikuisten päätöstyönäyttely täyttää kaikki koulun tilat.

Kuvataidekoululla on  pienempi näyttely toukokuussa 2022 Via Kaapelissa ja Steinerkoulun ryhmien näyttely on kuvataidekoulun käytävällä 31.3-22.4.2022.

Kuvataidekoululla tai koulun lähiympäristössä pidetään vuosittain oppilastyönäyttely.

Kuvataidekoulun teema lukuvuodeksi 2021-2022 on Elämä ja kuolema.

Kuvataidekoulussa on joka vuosi vaihtuva teema, joka päätetään opettajien kesken. Teemaa sovelletaan lukuvuoden opetuksessa ja lukuvuoden retket ja kevätnäyttelyn voi suunnitella teeman mukaan.

 

Terveysturvallisuussuunnitelma

 • Muistutamme ja ohjeistamme osallistujia säännöllisesti terveysturvallisuusohjeista ja ohjaamme osallistujia toiminaan niiden mukaisesti
 • Toimintaan osallistuvan ryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen
 • Toimintaan osallistuvan ryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin ja huolehdimme turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana
 • Lähetämme edes lieviä flunssan oireita osoittavat osallistujat kotiin harrastuksesta muun ryhmän suojaamiseksi
 • Toimintaan osallistuville on tarjolla käsien desinfiointiainetta ja/tai käsienpesumahdollisuus
 • Toiminnassa käytetyt välineet desinfioidaan harrastustilanteen päätteeksi
 • 12 vuotta täyttäneet osallistujat ja opettaja käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Myös saattajien tulee käyttää kasvomaskia. Kaapelitehtaalla on maskipakko. Maskinkäyttösuositus laajennetaan 3.-5.-luokkalaisiin kevätlukukauden alkaessa 10.1.2022.
 • Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan. Saattajat eivät saa mennä sisään opetusluokkaan.

Yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen rakenne

1. Varhaisiän opinnot 4–6-vuotiaille

Opetus pohjautuu lasten luontaiseen mielikuvitukseen, leikin ja tarinoiden maailmaan. Piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävät antavat tuntumaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvantekemisen prosesseihin.

2. Yhteiset opinnot 7–12-vuotiaille

Opetuksessa tutustutaan kuvallisen kielen monimuotoisuuteen piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävien avulla. Ympäristöä ja eri materiaaleja havainnoidaan monipuolisesti mielikuvitusta ja tarinoita unohtamatta. Oman työskentelyn avulla opitaan visuaalisen kielen perusteita: värioppia, sommittelua ja anatomiaa sekä ajatusten ja havaintojen ilmaisemista kuvallisesti.

3. Teemaopinnot eli työpajat 13–18-vuotiaille

Koulussamme toimii piirustus-maalaus- ja piirustus-grafiikkatyöpaja sekä laajan kuvataiteen työpaja, jossa tehdään kuvaa monilla eri tekniikoilla. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua.

Opetuksen laajuus ja kesto

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat kahdesta kaikille yhteisestä opintokokonaisuudesta ja valinnaisista teemaopinnoista, joista kertyy yhteensä vähintään neljä opintokokonaisuutta. Yksittäiset opintokokonaisuudet voivat olla eri laajuisia. Perusopinnoissa (opintokokonaisuudet 1–2) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 60–90 h/opetusvuosi ja valinnaisissa teemaopinnoissa (opintokokonaisuudet 7–10) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 90 h–120 h/opetusvuosi.

Päättötodistus

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 300 oppitunnin perusopinnot ja 200 oppitunnin teemaopintojen opintokokonaisuudet, yhteensä 500 oppituntia. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Todistuksesta on käytävä selville oppilaan kaikki opinnot.

Lukukausimaksut 2022

Lukukausimaksut vaihtelevat opintokokonaisuuksien mukaan.

Taiteen perusopetusryhmät:

Lasten ja nuorten kurssimaksuhinnat sisältävät kaikki käytettävät materiaalit. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Lukukausi kestää 15 opetuskertaa. Yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia.

4–6-vuotiaat 225 €, 2 opetustuntia viikossa

7–15-vuotiaat Tapanilan Hiidenkiven peruskoululla 225 €, 2 opetustuntia viikossa

7–12-vuotiaat 265 €, 2,33 opetustuntia viikossa

13–18-vuotiaiden työpajat 305 €, 4 opetustuntia viikossa

Lyhytkurssit:

5–7-vuotiaiden lyhytkurssi 90 €, 8 opetustuntia.

12-24kk Taaperoiden värikylpy lyhytkurssi 85€,  4 opetustuntia

5–11-vuotiaat Lapsi-vanhempi lyhytkurssi 45€ osallistujaa kohden. Kukin osallistuja ilmoitetaan erikseen. 45€ / 8 opetustuntia

 

Alennukset

Sisaralennus lasten ja nuorten kursseista on 10 %. Jos olet oikeutettu alennukseen, ole yhteydessä koulun toimistoon.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla autetaan haastavassa tilanteessa olevien perheiden lapsia ja nuoria saamaan itselleen mieleinen harrastus. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu on mukana tekemässä lasten ja nuorten harrastusunelmista totta! Yhteistyössä autamme lapsiperheitä, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi luopua harrastuksestaan.

Tutustu toimintaan ja löydä meidätkin osoitteesta www.unelmista.fi

 

Kuvataidekoulun opetuksen on tarkoitus olla lapselle iloa tuova harrastus, ja oppilaan kuvallinen kehitys tapahtuu pitkäjänteisesti säännöllistä harrastusta ylläpitämällä. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä ja kaikkiin opetusryhmiin otetaan myös uusia opiskelijoita. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä on vasta aloittaneita ja pitempään harrastaneita.
- / - Kohdetta