Helsinki Artists' Association members and personnel support Ukraine in the crisis

——————————————————————————————————————————————————–

Helsinki Artists’ Association members and personnel support Ukraine in the crisis.
Helsingin Taiteilijaseuran jäsenet ja henkilökunta tukevat Ukrainaa kriisissä.
Konstnärsgillet i Helsingfors medlemmar och personal stöder Ukraina i kris.
***
Read here how you can support the work of the Finnish Red Cross in Ukraine.
Lue täältä miten voit tukea SPR:n työtä Ukrainassa.
Läs här hur du kan stöda FRK:s arbete i Ukraina.
——————————————————————————————————————————————————–