Helsingin Taiteilijaseura – kuvataiteen asialla

Helsingin Taiteilijaseura edistää helsinkiläisten taiteilijoiden asemaa ja tarjoaa monimuotoisia palveluja kuvataiteen ystäville ja harrastajille. Seuran jatkuvasti kasvava jäsenistö koostuu lähes 900 ammattikuvataiteilijasta. Seuran tuottamiin palveluihin lukeutuvat monipuoliset näyttelyt, taidelainaamotoiminta sekä kuvataidekurssit.

Helsingin Taiteilijaseura (HTS) edistää kuvataidealan toimintamahdollisuuksia ja asemaa monipuolisella koulutus-, hanke- ja näyttelytoiminnalla sekä monialaisella yhteistyöllä. Helsingin Taiteilijaseura on lähes 900 helsinkiläisen ammattikuvataiteilijan ammatillisia etuja ajava järjestö, joka perustettiin vuonna 1967. Seuran ydintoimintoja ovat näyttely- ja taidelainaamotoiminta, kansainväliset toiminnot sekä taidekoulun ja kurssikeskuksen tarjoama kuvataiteen kurssi- ja koulutustoiminta. Seura arvostaa toiminnassaan kestävyyttä, yhteisöllisyyttä, ammatillisuutta, monimuotoisuutta, paikallisuutta ja kansainvälisyyttä yhdistävää glokaalisuutta ja luovaa hulluutta sekä pyrkii edistämään kuvataiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.