Hankkeet

Helsingin Taiteilijaseuralla on perustoimintojensa lisäksi useita hankkeita, joilla mm. kehitetään yrityspalveluita sekä edistetään kansainvälisyyttä ja toiminnan kestävyyttä kuvataiteen kentällä.

Helsingin Taiteilijaseuran hanketoiminnassa on panostettu kansainvälisiin toimintoihin ja kestävyyteen sekä taiteilijalähtöisten yrityspalveluiden kehittämiseen. Hankkeiden puitteissa edistetään kuvataidealan toimijoiden toiminta- ja työllistymismahdollisuuksia pitkäjänteisesti rakentamalla kestäviä ja taiteilijoiden ammatilliseen tietotaitoon perustuvia ja niitä samalla kehittäviä palvelumalleja.

Taidelähtöisten palvelujen kehittämishankkeessa edistetään kuvataidelähtöisten palveluiden hyödynnettävyyttä rakentamalla taiteilijalähtöinen palvelukonsepti helsinkiläisten yrityspuolen ja julkisen alan toimijoiden käyttöön. Malli mahdollistaa kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden ammatillisen osaamisen jalkauttamisen erilaisiin tiloihin ja työyhteisöihin, osaksi jokapäiväistä toimintaa. HAA Europe (Helsinki Artists’ Association Europe) -hankkeessa 2020–2022 edistettiin kuvataidealan toimijoiden liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä rakentamalla helsinkiläisen taiteen kansainvälisille toiminnoille toimintamalli, joka mahdollistaa kuvataiteen kestävän vienti-, vaihto- ja välittäjätoiminnan sekä kestävien taidepalvelujen tarjoamisen kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. Hankkeelle suunnitellaan jatkoa yhdessä Viron ja Liettuan taidetoimijoiden kanssa vuosille 2023–2025.

Käynnissä olevat hankkeet

HAA Europe

HAA Europe -hankkeessa yhdistyvät kestävä elämä, hiilineutraalit ratkaisut, kumppanuuksien rakentaminen, verkostoituminen, tietotaidon jakaminen, monitieteisyys ja -taiteisuus, taiteen välittäjätoiminta ja taiteilijoiden liikkuvuus. | Kuva: Eija Saarivirta

LUE LISÄÄ

Taidelähtöiset palvelut

Pääsy lähelle taidetta, taiteilijoita ja luovaa työtä tuo uusia kokemuksia, voimavaroja ja vastapainoa arjen ahertamiselle. Helsingin Taiteilijaseuralla on toimijana ja taiteen asiantuntijapalvelujen tuottajana tunnettuutta ja luotettavuutta näyttely-, koulutus-ja taidelainaamotoiminnan ansiosta. Jäsenistöön kuuluu myös suuri osa kaupungin taiteilijoista. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa uusia ja monipuolisia taidepalveluja yrityksille ja muille työyhteisöille sekä yksityishenkilöille. | Kuva: Katariina Kinkki

LUE LISÄÄ