Arvot ja kestävä kehitys

Helsingin Taiteilijaseuran arvot on määritelty strategiassa, joka linjaa seuran toimintaa vuosina 2021–2030.
Helsingin Taiteilijaseura arvostaa toiminnassaan kestävyyttä, yhteisöllisyyttä, ammatillisuutta, monimuotoisuutta sekä paikallisuutta. Helsingin Taiteilijaseura on HAA Europe -hankkeensa puitteissa sitoutunut kestävään kehitykseen.

Ammatillisuus

Taide on merkityksellinen itseisarvo. Helsingin Taiteilijaseura edustaa monimuotoista taiteilijakuntaa pyrkien parantamaan ammattitaiteilijoiden toimintaedellytyksiä. Ammatillisuus näkyy kautta linjan taiteellisessa työskentelyssä. Seura on ylpeä omasta työstään ja pyrkii kokonaisvaltaisesti esittelemään kuvataidetta ja parantamaan kuvataiteen asemaa yhteiskunnassa. Ammatillisuuteen liittyvät myös toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus sekä taiteelle ominaiset kokeilevuus ja yllätyksellisyys.

Yhteisöllisyys

Helsingin Taiteilijaseura pyrkii ennakkoluulottomaan yhteisöllisyyteen. Toimintoja suunnitellaan yhdessä hyväksyvässä ilmapiirissä ja luodaan mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan. Luovan tekemisen kautta on mahdollista tehdä asioita ennakkoluulottomammin ja hauskemmin. Luovuus on Helsingin Taiteilijaseuran voimavara!

Glokaalisuus
(globaalisuus + lokaalisuus)

Vahvana paikallisena toimijana Helsingin Taiteilijaseura on osaltaan mukana luomassa yhteistä eurooppalaista kulttuuria, taidetta ja kulttuuripolitiikkaa. Helsingin Taiteilijaseuran ansiokas historia mahdollistaa katseen suuntaamisen tulevaan toimintaympäristöön – toimitaan globaalissa maailmassa paikallisuutta kunnioittaen. Seuran toiminnassa vahva paikallisuus yhdistyy kansainväliseen nykytaiteen toimintaan.

Kestävyys

Helsingin Taiteilijaseura on sitoutunut toimimaan kestävällä tavalla läpileikkaavasti kaikissa toiminnoissaan. Helsingin Taiteilijaseurassa aloitettiin kestävän polun seuraaminen Ekokompassin ympäristökriteereitä seuraten marraskuussa 2021. Ensimmäinen auditointi oli kesällä 2022.

Monet kriteereistä ovat jo arkipäivää seuran toiminnassa. Jätteiden lajittelua tehostettiin entisestään ja tarkkaillaan mitä uutta, pientäkin, voisimme kehittää. Tavaranhankinnassa ensisijaisesti valitaan ekologisin vaihtoehto ja materiaalien uusiokäytössä käyttökelpoiset hyödynnetään. Useat taiteilijat näyttelyissään pohtivat luonnon tilaa ja käyttävät kierrätysmateriaalia, mikä tukee seuran vastuullista viestintää ja luo herättäviä ajatuksia asiakkaille.

Helsingin Taiteilijaseura sai Ekokompassi-sertikaatin 15.6.2022. Kiitokset avusta ja neuvoista ympäristöpäällikkö Ville Heinilä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:sta sekä auditoija Marika Nyyssönen Osuuskunta Visiasta! Seuraava auditointi on 2025.

Ympäristölupaus

Helsingin Taiteilijaseura haluaa tällä ympäristölupauksellaan noudattaa vastuullisia ja kestävän kehityksen käytänteitä entistä paremmin toiminnassaan.
Olemme päättäneet nostaa kestävän kehityksen periaatteet toimintamme strategiaan ja toimintatapoihin ​läpileikkaavaksi teemaksi koko organisaatiossamme. Kannustamme myös asiakkaitamme sekä kumppaneitamme toimimaan samoin. Huomioimme tavoitteelliset ympäristölupaukset myös viestinnässämme entistä vahvemmin.​​
Helsingin Taiteilijaseuran toimipisteissä sitoudumme minimoimaan jätemäärää, kierrättämään kaiken mikä mahdollista ja korjaamaan aina kun mahdollista. Jokapäiväisessä toiminnassamme huomioimme materiaalien uudelleen käytön, paperin käytön vähentämisen sekä paikallisten palveluiden ja tuotteiden ostamisen aina kun mahdollista.  Sitoudumme myös valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja sekä kehittämään vastuullisia toimintamalleja yhteistyökumppanien kanssa.  ​
Olemme valmiit jakamaan tietoa kestävistä käytännöistä niin taiteen tekemisessä kuin jokapäiväisen arjen toiminnassa myös Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoille, asiakkaille ja muille yhdistyksen toimintaan osallistuville.  ​
 ​
Päivitämme jatkossa ympäristölupaustamme johdon ja toimijoidemme kanssa sekä teemme tarvittavia muutoksia toimintatapoihimme, kun saamme uutta tietoa ympäristöystävällistä käytännöistä tai toiminnassamme tapahtuu muutoksia. ​
Useat taiteilijat tuovat esiin näyttelyissään ja teoksissaan kestävän kehityksen arvoja. Mekin haluamme olla mukana edistämässä näitä arvoja ja viedä viestiä eteenpäin omalta osaltamme.
——————————–
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus
Galleria Katariina
Helsingin Taiteilijaseuran Taidelainaamo
HAA Galleria Rantakasarmi
Hallinto

Kestävä kehitys

Helsingin Taiteilijaseura on HAA Europe -hankkeensa puitteissa sitoutunut kestävään kehitykseen ja kehittämään toimintaansa yhteistyössä Ekokompassin kanssa. Jää seuraamaan kestävän kehityksen polkuamme!

HAA EUROPE -HANKE