Taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sekä varhaisiän kuvataidekasvatusta alle kouluikäisille. Lisäksi taiteen perusopetusta järjestetään aikuisille omana koulutusohjelmana. Koulutus kestää yhteensä neljä lukuvuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa.

 

Kurssilaisten materiaalit

Voit tarkastella kurssilaisille suunnattuja sisältöjä, kuten lukujärjestyksiä ja kurssikirjeitä kootusti yhdestä paikasta.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetus

Tietoa opiskelusta

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita, kuten piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa, digitaalisia menetelmiä, muovailua ja rakentelua. Opetuksessa tuetaan oppilaan persoonallisen kuvailmaisun kehitystä kannustaen samalla kokeiluun ja leikkiin. Opetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimaaran opetussuunnitelman perusteisiin 2017. Opinnot koostuvat 500 opetustunnista, joista 300 tuntia ovat perusopintoja sekä 200 tuntia ovat teemaopinota (13-18-vuotiaiden työpajat). Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Lukukausi kestää 15 opetuskertaa. Kaapelitehtaan lisäksi opetuspisteinä toimivat Rudolf Steinerkoulun C -koulu, Tapanilan Hiidenkiven peruskoulu, Aleksis Kiven peruskoulu, Jätkäsaaren peruskoulu, Laajasalon peruskoulu sekä lukuvuodelle 2024-2025 on haettu uutta kausivarausta Pitäjänmäen nuorisotalosta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetuksen rakenne

1. Varhaisiän opinnot 4–6-vuotiaille

Opetus pohjautuu lasten luontaiseen mielikuvitukseen, leikin ja tarinoiden maailmaan. Piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävät antavat tuntumaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvantekemisen prosesseihin.

2. Yhteiset opinnot 7–12-vuotiaille

Opetuksessa tutustutaan kuvallisen kielen monimuotoisuuteen piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu-, painotehtävien ja digitaalisten menetelmien avulla. Ympäristöä ja eri materiaaleja havainnoidaan monipuolisesti mielikuvitusta ja tarinoita unohtamatta. Oman työskentelyn avulla opitaan visuaalisen kielen perusteita: värioppia, sommittelua ja anatomiaa sekä ajatusten ja havaintojen ilmaisemista kuvallisesti. Yhteiset perusopinnot jaksottuvat kahteen ryhmään perusopinto ykköseen (PO1) 7-9-vuotiaille ja perusopinto kakkoseen (PO2) 9-12-vuotiaat.

3. Teemaopinnot eli työpajat 13–18-vuotiaille

Koulussamme toimii työpajaryhmiä erilaisilla painotuksilla kuten piirustus ja maalaus,  keramiikka-, digi-, grafiikka ja uutena yhteisötaidepainotus. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua.

Opetuksen laajuus ja kesto

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat kahdesta kaikille yhteisestä opintokokonaisuudesta ja valinnaisista teemaopinnoista, joista kertyy yhteensä vähintään neljä opintokokonaisuutta. Yksittäiset opintokokonaisuudet voivat olla eri laajuisia. Perusopinnoissa (opintokokonaisuudet 1–2) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 60–90 h/opetusvuosi ja valinnaisissa teemaopinnoissa (opintokokonaisuudet 7–10) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 90 h–120 h/opetusvuosi.

Päättötodistus

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 300 oppitunnin perusopinnot ja 200 oppitunnin teemaopintojen opintokokonaisuudet, yhteensä 500 oppituntia. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Todistuksesta on käytävä selville oppilaan kaikki opinnot.

Lukukausimaksut 2024

Lukukausimaksut vaihtelevat opintokokonaisuuksien mukaan.

Taiteen perusopetusryhmät:

Taiteen perusopetusryhmät

Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Syyslukukausi kestää 15 opetuskertaa. Yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia.

Hinnat sisältävät kaikki käytettävät materiaalit.
4–6-vuotiaat 235€ / 30t
7–12-vuotiaat 275€ / 35t
13–18-vuotiaiden työpajat 330€ / 60t
13–18-vuotiaiden työpaja 300€ / 45t
7–15-vuotiaat Tapanilan Hiidenkiven peruskoulu 235€ / 30t
7–15-vuotiaat Harju, Jätkäsaari 190€ / 30t
13–18-vuotiaiden työpaja, Harju 290€/60t
7–10-vuotiaat Laajasalo 210€ / 40t
7–12-vuotiaat Pitäjänmäen nuorisotalo 180€ / 30t
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Alennukset

Sisaralennus lasten ja nuorten kursseista on 10 %. Jos olet oikeutettu alennukseen, ole yhteydessä koulun toimistoon.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla autetaan haastavassa tilanteessa olevien perheiden lapsia ja nuoria saamaan itselleen mieleinen harrastus. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu on mukana tekemässä lasten ja nuorten harrastusunelmista totta! Yhteistyössä autamme lapsiperheitä, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi luopua harrastuksestaan.

Tutustu toimintaan ja löydä meidätkin osoitteesta www.unelmista.fi

Ilmoittautuminen

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun syksyn ryhmiin ilmoittautuminen aukeaa ti 2.5.2023 klo 12:00. Koulun oppilaat voivat jatkoilmoittautua kursseille viimeistään 30.4.2024.

Perustettuja ryhmiä täydennetään kevään, kesän ja syksyn aikana. Opetusryhmiin voi ilmoittautua myös kesken lukuvuotta, mikäli ryhmissä on tilaa.

Siirry ilmoittautumaan

HUOM!

Kursseille otetaan opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä, joten huomioithan, että kurssipaikka on saatu vasta silloin, kun olet saanut asiasta varmistuksen sähköpostitse tai puhelimitse. Kursseille kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, sillä kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetusryhmä perustetaan vain, jos siihen on riittävästi hakijoita.


Aikuisten taiteen perusopetus

Tietoa opiskelusta

Opetusryhmät kokoontuvat kolmen lukuvuoden ajan kuvataidekoululla maanantaisin. Ryhmässä opiskelun lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä visuaalista ja kirjallista työskentelyä. Kolmen opintovuoden aikana opiskelija valitsee opintoja täydentäviä lyhytkursseja. Lisäksi opiskelija voi täydentää opiskeluaan kurssikeskuksen muilla kursseilla. Rinnakkaistyöpajaan osallistuminen lukuvuoden aikana on suositeltavaa.

Kolmen ensimmäisen vuoden ajan lukuvuosi koostuu kolmesta kahdeksan viikon opintojaksosta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihealueeseen perehtynyt opettaja tai useampia opettajia. Päätöstyön tekemiseen keskittyvä viimeinen opintojakso kestää vuoden ja sen aikana valmistunutta teoskokonaisuutta esitellään näyttelyssä. Lopputyön tueksi järjestetään päätöstyöseminaari.

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä kursseista. Koulutusohjelmaan valitut opiskelijat saavat tarkemman opetusohjelman ennen opintojen alkua.

Koulutus noudattaa opetushallituksen määräämän kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Opintojen tavoitteista ja rakenteesta voit lukea enemmän koulumme opetussuunnitelmasta.

Koulutusohjelmaan haetaan ilmoittautumalla hakijaksi koulutusohjelmaan ja tekemällä ennakkotehtävät määräpäivään mennessä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Hinnasto

Aikuisten taiteen perusopetus

  • 326€, 4 opetustuntia viikossa

(Lukukausi kestää 12 opetuskertaa)

Alennukset

Aikuisten taiteen perusopetusryhmän opiskelijat saavat 10 % alennuksen muiden kurssien hinnoista. Jos olet oikeutettu alennukseen, ole yhteydessä koulun toimistoon.

Tietoa maksamisesta

Jos haluat maksaa Smartumin liikunta-/kulttuuriseteleillä, Epassilla tai Virikeseteleillä, voit hoitaa laskun maksun koulun toimistossa.

Kurssipaikan peruuttaminen on tehtävä 10 vrk ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset ovat sitovia.

Opetusohjelma

Koulutus kestää 4 lukuvuotta. Opiskelija sitoutuu kolmen ja puolen vuoden ajan osallistumaan yhteiseen opetukseen. Neljännen opintovuoden aikana toteutetaan itsenäinen taiteellinen päätöstyö sekä kirjallinen päätöstyöportfolio.

Opetusryhmien kokoontuminen

Aikuisten taiteen perusopetuksen–opetusryhmät kokoontuvat kolmen ja puolen lukuvuoden ajan kuvataidekoululla maanantaisin. A ryhmät klo. 14.00-17.00 ja B ryhmät klo. 17.45–20.45. Ryhmässä opiskelun lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä visuaalista ja kirjallista työskentelyä. Kolmen opintovuoden aikana opiskelija valitsee opintoja täydentäviä lyhytkursseja. Lisäksi opiskelija voi täydentää opiskeluaan kurssikeskuksen muilla kursseilla. Rinnakkaistyöpajaan osallistuminen lukuvuoden aikana on suositeltavaa etenkin opintojen loppupuolella.

Lukuvuoden jaksotus

Lukuvuosi koostuu kolmesta jaksosta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihe-alueeseen perehtynyt yksi tai useampi opettaja. Opintojen päätteeksi opiskelija tekee itsenäisen taiteellisen teoskokonaisuuden ja -portfolion, joka esitellään näyttelyssä. Itsenäisen työskentelyn tueksi järjestetään päätöstyöseminaareja.

Perusopinnot

Aikuisten taiteen perusopetukseen opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä kursseista. Seuraavassa luonnehdinnat eri opintokokonaisuuksista.

Ensimmäinen lukuvuosi: Kuvataiteen perusteet

Opiskelu alkaa yhteisellä tutustumis- ja esittelytapaamisella, jossa kartoitetaan kunkin opiskelijan tietoja ja taitoja, luodaan perustaa ryhmälle ja hahmotetaan tulevia opintoja. Esitellään tulevien opintojen sisällöt opintokokonaisuuksittain ja hahmotellaan neljän vuoden opiskelun muodostama pitkä kaari. Opastetaan opiskelijat pitämään henkilökohtaista visuaalista työpäiväkirjaa, johon opiskelija taltioi itse tärkeänä pitämäänsä erilaista kuvallista ja kirjallista materiaalia.

Opintokokonaisuus 1. Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus, piirustus

Piirtämisen puitteissa käydään läpi havainnon problematiikkaa ja sen merkitystä omassa työskentelyssä. Harjoitellaan mm. mittaustekniikat, sommittelu, varjostus, tilan ja perspektiivin kuvaus, sekä käsivarapiirustus.

Opintokokonaisuus 2. Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus

Läpikäydään maalauksen teknisiä perusteita. Pohditaan ilmaisun, tunteen ja ajatuksen aspekteja maalaustaiteessa ja omassa työskentelyssä. Hahmotetaan taiteellisen työskentelyn painopisteitä yleensä ja erityisesti kunkin opiskelijan kohdalla.

Opintokokonaisuus 3. Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana – valokuva, video, media

Tutustutaan tallentaviin välineisiin ja niiden taiteellisiin mahdollisuuksiin. Perehdytään digitaalisen valokuvauksen perusteisiin. Tutustutaan video- ja mediataiteeseen.

Ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi suositellaan seuraavia valinnaisia kesäkursseja:

  • Savesta keramiikaksi
  • Vapaavalintainen omaa taiteellista orientaatiota tukeva kurssi

Perusopintojen toinen lukuvuosi: Tila ja ympäristö, kolmiulotteinen hahmottaminen

Lukukausi alkaa opinto-ohjaustapaamisella, jolloin kartoitetaan opiskelijan tilannetta ja edistymistä opinnoissa. Erityisesti pyritään hahmottamaan kunkin opiskelijan omaa suuntautuneisuutta kuvataiteen eri alueille. Tulevana opiskeluvuonna opiskelijan tulisi muodostaa mielikuva oman työskentelynsä välineellisestä suunnasta ja mahdollisista sisällöllisistä kiinnostuksen kohteistaan. Tarkastellaan ensimmäisen opintovuoden työpäiväkirjoja ohjaavan opettajan kanssa.

Opintokokonaisuus 4. Tila, avaruus ja materiaali

Veistostaiteen perusteita. Työskentelyn puitteissa kartoitetaan kolmiulotteista maailmaa. Pohditaan, miten materiaalinen objekti on tilallinen ja tila-avaruudessa.

Opintokokonaisuus 5. Tilallisuus kuvallisessa ilmaisussa

Miten piirustus, maalaus, grafiikanvedos tai valokuva voidaan ajatella osana tilaa. Miten niitä voidaan työstää tilallisen hahmottamisen kautta. Pohditaan myös rakennettua ympäristöä ja taideteosta tässä kontekstissa, esimerkiksi seinämaalaustraditioita ja nykypäivää.

Opintokokonaisuus 6. Tilasta ympäristöön – esitys / performanssi

Miten taideteos voi muodostua kokonaistilalliseksi, jossa myös tekijä on mukana esiintyjänä. Pohditaan myös ympäristötaiteen kysymyksiä ja toteutusta.

 

Toisen lukuvuoden aikana suositellaan seuraavia lyhytkursseja:

  • Grafiikan syyspaja, talvipaja tai kesäkurssi.
  • Vapaavalintainen omaa taiteellista orientaatiota tukeva kurssi
  • Syventävät työpajaopinnot

Kolmas lukuvuosi: Kohti itsenäistä taiteellista työskentelyä ja päätöstyötä

Lukukauden alussa orientoidutaan ajattelemaan, että myös kirjoittaminen / teksti kuuluvat omana osanaan nykytaiteen työskentelytapaan. Lukuvuoden aikana tehdään portfolio, joka sisältää sekä kuvia että tekstejä koskien kunkin taiteellista työskentelyä sekä teoksia. Portfolio on osa päätöstyötä.

Opintokokonaisuus 7. Kuva ja sana-työpaja

Toteutetusta teoksesta tehdään kuva-analyysi, mikä sisältää esittelyä ja keskustelua ryhmässä sekä omaa kirjoittamista. Mietitään kirjoittamisen roolia suhteessa tekemiseen. Opintokokonaisuus on lähtökohtana portfolion työstämiseen.

Opintokokonaisuus 8. Taiteellinen ajattelu-työpaja

Pohditaan käsitteellisyyden merkitystä ja sitä, miten teoksessa voi tulla esille ja painottua erilaisia puolia ja merkityksiä. Miten taidehistoriallinen jatkumo muodostuu. Miten kunkin tekijän omat pyrkimykset muodostuvat. Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia analyyttiseen asenteeseen ja kehittää arviointikykyä.

Opintokokonaisuus 9. Kuvataiteen teemoja-työpaja

Kartoitetaan yleisten taiteen teemojen puitteissa oman työskentelyn ohjautuvuutta lopputyötä kohti. Miten visuaalinen kokonaisuus muodostuu ja tulee loppuun saatettua.

Sisältää taiteilijaesittelyjä, taiteilijoiden työhuoneilla vierailuja, näyttelyihin ja niiden esittelyihin paneutumista. Opiskelijat perehtyvät valitsemaansa taiteentekijään, hänen taiteelliseen työhönsä ja sen edustamaan arvojen ja tavoitteiden kokonaisuuteen.

Kolmannen lukuvuoden päätteeksi suositellaan seuraavia valinnaisia kesäkursseja:

  • Vapaavalintainen omaa päätöstyötä tukeva kurssi

Neljäs lukuvuosi: Päätöstyön toteuttaminen – itsenäinen taiteellinen työskentely ja näyttely

Opintokokonaisuus 10.

Päätöstyö toteutetaan itsenäisesti. Päätöstyötä ohjaa yksi valittu opettaja, joka tutustuu työprosessiin muutaman ohjauskäynnin aikana. Päätöstyöseminaarit kokoontuvat päätöstyöprosessin aikana. Seminaareissa työstetään päätöstyön kirjallista osuutta, valmistellaan portfoliota, keskustellaan oppimiskokemuksista ja pyritään kokoamaan koulutuksen anti sekä kokemuksellisella tasolla että saavutettuina tuloksina. Päätöstyönäyttely rakennetaan yhteistyössä opetusryhmän ja päätöstyön ohjaajan kanssa.

Ilmoittautuminen

Haku koulutukseen 2022–2026 on päättynyt. Seuraava haku koulutukseen on keväällä 2026 opintokaudelle 2026–2031.

Kuvataidekoulun kurssitarjonta

KESÄKURSSITARJONTA LÖYTYY TÄÄLTÄ: KESÄKURSSIT

SYKSYN LUKUJÄRJESTYKSEEN TÄSTÄ: Lasten ja nuorten kurssit syksy 2024

Voit siirtyä myös suoraan verkkokauppaan.

- / - Kohdetta

Yhteistyössä