Strategia

Helsingin Taiteilijaseuran toimintaa linjaa seuran strategia vuosina 2021–2030.

MISSIO JA VISIO 2025 & 2030

Missio

Helsingin Taiteilijaseura edistää ja valvoo helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä, ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edesauttaa taiteen asemaa ja merkitystä.

Visio 2025

Helsingin Taiteilijaseura on kehittyvä yhteisö, joka palvelee niin jäsentaiteilijoitaan kuin taidelainaamon, näyttelytoiminnan ja taidekoulun asiakkaita. Seura toimii aktiivisesti paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä taiteen kentällä. Monimuotoiset toiminnat ovat kestäviä sekä sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti että kulttuurisesti. Toimintaa
kehitetään jatkuvasti yhteisöllisesti ja osallistaen. Jäsenmäärä kasvaa tasaisesti ja työilmapiiri on hyvä. Helsingin Taiteilijaseuran yhteistyö- ja kumppanuusverkostot ovat seuran voimavara – Helsingin Taiteilijaseura on luotettava yhteistyökumppani.

Visio 2030

Helsingin Taiteilijaseura on merkittävä paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen taidealan toimija, joka vaikuttaa aktiivisesti kulttuuripolitiikkaan ja tuottaa laadukkaita palveluita niin jäsentaiteilijoilleen kuin paikallisille asukkaille ja matkailijoille. Helsingin Taiteilijaseura tarjoaa vakiintuneena toimijana palveluja yrityssektorille. Suhteet päättäjiin,
mediaan ja yhteistyökumppaneihin ovat toimivat. Seuran jäsenmäärä kasvaa tasaisesti ja jäsenyyttä pidetään merkittävänä taiteen kentällä. Työilmapiiri on erinomainen.

Tutustu Helsingin Taiteilijaseuran strategiaan 2022–2026

LAtaa STRATEGIA 2022–2026