Taidelähtöiset palvelut

Työyhteisöllä on mahdollisuus tutustua taiteen kenttään, taiteilijoihin ja heidän työskentelyynsä taiteilijoiden ja työpaikan järjestämien aktiviteettien yhteydessä. Hanke toimii monipuolisesti useilla kuvataiteen alueilla ja eri puolilla Helsinkiä. Toiminta on yhteisöissä kaikille avointa, tasapuolista ja se lisää työhyvinvointia. Hankkeen toimintoja kehitetään koko ajan uusia ideoita kokeillen ja miettien, sekä yleisön toiveita kuunnellen.  

Taiteilijoille hanke luo mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoaan, verkostojaan, luovuuttaan ja edistää taiteilijan toimeentulomahdollisuuksia. Lisäksi hanke mahdollistaa uusien kumppanuuksien rakentamisen ja vanhojen kumppanuuksien vahvistamisen. Palvelumalli hyödyttää taiteilijoita taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Toiminta mahdollistaa myös tietotaidon vaihdon muiden luovan alan toimijoiden kanssa. Hankkeeseen osallistuminen rakentaa kulttuurista tietoisuutta ja kompetenssia sekä lisää tuottaja- ja kehittäjätaitoja.  

Helsingin Taiteilijaseura tunnetaan korkeatasoisesta ja luotettavasta taiteellisesta-, koulutus- ja näyttelytoiminnasta jo pitemmältä ajalta. Hankkeella haetaan uusia, laadukkaita ja kestäviä taidepalveluita Helsingin alueelle. Lisäksi uusi palvelumalli tuottaa myös tietoa taiteilijoiden ammatillisesta toiminnasta ja taidetoiminnan hyödyntämisestä elinkeinosektorilla ja elinympäristöä kehitettäessä (esim. tapahtumatuotanto). 

 

PILOTOINTI KÄYNTIIN

Tammikuusta 2022 taidelähtöisiä palveluja on markkinoitu yrityksille ja muille organisaatioille. Tavoitteena on lisätä taiteen kentälle uusia laadukkaita palveluja, jotka hyödyntävät taiteilijoiden ammattiosaamista, luovat uusia yhteistyökumppanuksia elinkeinoelämässä ja muissa työyhteisöissä sekä avaavat ovia rohkeasti uusiin näkökulmiin, miten taidetoiminta voi olla mukana arjessa ja vapaa-ajalla.

Kulttuuriin keskittynyt markkinointi- ja viestintäyritys Pink Eminence on alusta lähtien luonut suuntaa hankkeen suunnittelu- ja kartoitustyössä sekä osallistunut keskusteluihin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Huhtikuussa saatiin ensimmäiset pilointipaketit kokeiluun. Koronapandemia viivästytti edelleen hankkeen etenemistä alkuvuodesta, mutta myös julkisen sektorin palkkasopimusristiriidat.

Ensimmäisenä toteutuivat ateljeevierailut Kaapelitehtaan työhuoneilla. Vierailukohteina olivat Katja Tukiaisen ja Maaria Märkälän ateljeet, joissa pääsi tutustumaan heidän taiteeseensa ja työskentelyyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kävimme 29.4.2022 Suomen museoliiton henkilöstön kesken Helsingin Taiteilijaseuran järjestämällä vierailulla Kaapelitehtaan ateljeissa. Vierailimme noin 10 hengen ryhmän kanssa Katja Tukiaisen ja Maaria Märkälän työtiloissa, joissa taiteilijoiden opastuksella tutustuimme heidän upeisiin teoksiinsa. Iltapäivän kruunasi Hima&Sali -ravintolan herkulliset kakkukahvit kätevästi Taiteilijaseuran tiloissa. Vierailu oli kaivattu virkistävä piristys kevään kiireiden keskelle ja kaikki toimi hienosti. Suuret kiitokset Taiteilijaseuralle sekä Katja Tukiaiselle ja Maaria Märkälälle inspiroivasta iltapäivästä!”

Toukokuussa Jussi TwoSeven oli ohjaamassa Tapahtumasäätiön henkilökuntaa graffitin saloihin Suvilahdessa.

 

Toukokuussa järjestettiin myös taiteilijatapaamiset näyttelyiden yhteydessä. Galleria Katariinassa oli paikalla Saija Koponen  ja Sirkku Ketola HAA Galleriassa. Tapaamiset liittyivät Mieli ry:n tapahtumaan toukokuun viimeisellä viikolla.

Osa suunnitelluista palveluista siirtyi syksyyn tilaajien kevään kiireiden vuoksi muun muassa muotokuva-kurssi osana tyhy-päivää.

 

Taidepalveluiden kehittämishankkeessa edistetään kuvataidealan toimijoiden toiminta- ja työllistymismahdollisuuksia sekä kuvataidelähtöisten palveluiden hyödynnettävyyttä. Pitkäjänteisesti rakennetaan kestävä, taiteilijoiden monipuoliseen ammatilliseen tietotaitoon perustuva ja sitä samalla kehittävä palvelumalli helsinkiläisten yrityspuolen ja julkisen alan toimijoiden käyttöön. Malli mahdollistaa kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden ammatillisen osaamisen jalkauttamisen erilaisiin tiloihin ja työyhteisöihin, osaksi jokapäiväistä toimintaa.  Hanke toteutetaan vuosina 2021-2023. 

Hankkeen työpaketit:  

TP1. Taidepalvelukonseptin luominen  yritys- ja julkisen tahon toimijoille 

TP2. Kuvataiteen kestävä palvelupaketti, joka mahdollistaa mm. näyttely-, koulutus- ja teosvälitystoimintaa 

TP3. Kestävien taidepalvelujen integroituminen yritysten toimintaympäristöihin ja yhteisöihin  

Pääyhteistyökumppanina toimii Pink Eminence  

Hanketta tukevat Helsingin kaupunki 2021-22 ja Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022-23.