Taidelähtöiset palvelut

Taidepalveluiden kehittämishankkeessa edistetään kuvataidealan toimijoiden toiminta- ja työllistymismahdollisuuksia sekä kuvataidelähtöisten palveluiden hyödynnettävyyttä. Pitkäjänteisesti rakennetaan kestävä, taiteilijoiden monipuoliseen ammatilliseen tietotaitoon perustuva ja sitä samalla kehittävä palvelumalli helsinkiläisten yrityspuolen ja julkisen alan toimijoiden käyttöön. Malli mahdollistaa kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden ammatillisen osaamisen jalkauttamisen erilaisiin tiloihin ja työyhteisöihin, osaksi jokapäiväistä toimintaa.  Hanke toteutetaan vuosina 2021-2022. 

Hankkeen työpaketit:  

TP1. Palvelukonseptin luominen helsinkiläisen kuvataiteen yritys- ja julkisen tahon toimijoille 

TP2. Kuvataiteen kestävä palvelupaketti, joka mahdollistaa mm. näyttely-, koulutus- ja teosvälitystoimintaa 

TP3. Kestävien taidepalvelujen integroituminen yritysten toimintaympäristöihin ja yhteisöihin  

Pääyhteistyökumppanina toimii Pink Eminence  

  

Hankkeessa yhdistyvät kestävyys, tietotaidon jakaminen ja muotoilu palveluiksi, kumppanuuksien rakentaminen, taiteen välittäjätoiminta sekä monipuoliset pedagogiset palvelut. Tarkoituksena on vastata nykyiseen toimintaympäristön muutokseen sekä vahvistaa pitkäjänteisesti niin yhteisön kuin helsinkiläisten kuvataiteilijoiden mahdollisuuksia ja tapoja työskennellä ja työllistyä osana Helsingin kehittyviä kulttuuripalveluita.  

Työyhteisöllä on mahdollisuus tutustua taiteen kenttään, taiteilijoihin ja heidän työskentelyynsä taiteilijoiden ja työpaikan järjestämien aktiviteettien yhteydessä. Hanke toimii monipuolisesti useilla kuvataiteen alueilla ja eri puolilla Helsinkiä. Toiminta on yhteisöissä kaikille avointa, tasapuolista ja se lisää työhyvinvointia. Hankkeen toimintoja kehitetään koko ajan uusia ideoita kokeillen ja miettien, sekä yleisön toiveita kuunnellen.  

Taiteilijoille hanke luo mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoaan, verkostojaan, luovuuttaan ja edistää taiteilijan toimeentulomahdollisuuksia. Lisäksi hanke mahdollistaa uusien kumppanuuksien rakentamisen ja vanhojen kumppanuuksien vahvistamisen. Palvelumalli hyödyttää taiteilijoita taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Toiminta mahdollistaa myös tietotaidon vaihdon muiden luovan alan toimijoiden kanssa. Hankkeeseen osallistuminen rakentaa kulttuurista tietoisuutta ja kompetenssia sekä lisää tuottaja- ja kehittäjätaitoja.  

Helsingin Taiteilijaseura tunnetaan korkeatasoisesta ja luotettavasta taiteellisesta-, koulutus- ja näyttelytoiminnasta jo pitemmältä ajalta. Hankkeella haetaan uusia, laadukkaita ja kestäviä taidepalveluita Helsingin alueelle. Lisäksi uusi palvelumalli tuottaa myös tietoa taiteilijoiden ammatillisesta toiminnasta ja taidetoiminnan hyödyntämisestä elinkeinosektorilla ja elinympäristöä kehitettäessä (esim. tapahtumatuotanto).