Urbaaniluonto Plug in! – monialaista oppimista puutarhaympäristössä

Urbaaniluonto Plug in! oli Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun kolmivuotinen projekti, jossa yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja kolmen pohjois-helsinkiläisen peruskoulun kanssa kehitettiin puutarhaympäristössä toteutettavia monialaisia ja ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia.

Kolmivuotinen projekti

Urbaaniluonto Plug in! oli Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun kolmivuotinen projekti, jossa yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja kolmen pohjois-helsinkiläisen peruskoulun kanssa kehitettiin puutarhaympäristössä toteutettavia monialaisia ja ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia. Tavoitteena oli luoda uusia toimintatapoja perusopetusta ja taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten välillä kokemuksellisuuden, yhteisöllisyyden ja ekologisuuden painotuksilla. Pitkäaikaisena tavoitteena oli käynnistää Kaarelan alueelle pysyvää taiteen perusopetusta ympäristötaiteen painotuksella.

Puutarhat ilmaisun ja luovuuden paikkoja

Projekti toteutettiin Kannelmäen peruskoulussa, Malminkartanon ala-asteella sekä Apollon yhteiskoulussa. Toimintaympäristönä toimivat kaksi alueelle perustettua hyötykasviviljelmää, jossa oppilaat tutkivat puutarhan ilmiöitä ja ilmaisivat niitä tanssi- ja kuvataiteen keinoin. Kasvuympäristön lisäksi puutarhat olivat paikkoja ilmaisulle ja luovuudelle; luonnossa tapahtuvia kasvuprosesseja ja vuodenkierron tapahtumia lähestyttiin hankkeessa kokemuksellisesti ja moniaistisesti taiteen moninaisin keinoin. Toimintamuotoina toimivat liiketaide sekä media-, kuva- ja ympäristötaide. Tavoitteena oli hyödyntää eri näkökulmia ilmiöiden tarkasteluun, luoda edellytyksiä oppiainerajat ylittävään, luovaan, kokemukselliseen ja yhteisölliseen oppimiseen

Projektin ohjaajat

Ohjaajina projektissa toimivat puutarhuri-pedagogi Janne Länsipuro, koreografi Jenni Koistinen sekä kuvataiteilija Irina Schuvaloff. Lisäksi hankkeessa oli mukana useita vierailevia taiteilijoita eri taiteen aloilta. Projektin rahoittajana toimi Helsingin kaupunki. Projektia tukivat myös Kanneltalo, Pirilän Kukkatalo, Pavunvarsi ja Prisma Kaari. Toiminta oli kouluille maksutonta.