Leena Pukki: Limakon aika (2021) | Island of Empathy -kesänäyttely 5.6.–21.8.2021 | HAA Galleria

Island of Empathy tutkii ihmisen ja luonnon välistä suhdetta

Island of Empathy -näyttely tarkastelee sekä taiteen parantavaa potentiaalia että yhteiskunnan epäkohtia tutkien empatian, parantamisen ja intersubjektiivisuuden käsitteitä inhimillisen ja ei-inhimillisen välisessä vuorovaikutuksessa. Intersubjektiivisuudella tarkoitetaan tietoista ja tiedostamatonta ajatusten- ja tunteidenvaihtoa kahden subjektiivin välillä empatian avulla – empatia ei ole ainoastaan liikkeellepaneva voima vaan myös keskeinen työkalu prosesseissa, jotka parantavat ja vahvistavat yhteyttä yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Tavallisesti intersubjektiivisuudella viitataan ihmisten välisiin suhteisiin, mutta sen voidaan ajatella ilmenevän myös inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden kanssakäymisessä eräänlaisena ’inhimillisen ylittävänä antropologiana’. Intersubjektiivisuus auttaa meitä ymmärtämään toisiamme ja eriäviä näkökantojamme. Se johdattaa moninaiset olennot yhteisiin tulevaisuuksiin.Island of Empathy on avoinna sekä Malmitalon galleriassa että Suomenlinnan HAA Galleriassa. Helsingin Taiteilijaseura osallistuu näyttelyllä Helsinki Biennaalin Inspired -osioon.Näyttelyn ovat kuratoineet Kasia Sobucka ja Merja Briñón.Näyttelyn on tuottanut Helsingin Tateilijaseurayhteistyössälontoolaisen Arts Territorynkanssa. Näyttelyä tukevat Helsingin kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus.HAA GALLERIA: 5.6.–21.8.2021Janne KärkkäinenSara PathiraneLeena Pukki, Julia Strand ja Eero YrjöläAvoinna ma–su klo 12–18MALMITALON GALLERIA: 10.6.–20.8.2021Mari Keski-KorsuJanne Kärkkäinen ja Pia Männikkö 

Avoinna ma–to klo 12–20, pe klo 8–16, la klo 10–16, su suljettu

 

 

Island of Empathy explores the relationship between human beings and nature

Island of Empathy looks into the potential of art as a means of healing individuals, but also the ills of society while researching the notions of empathy, healing, and intersubjectivity in the context of human and non-human interaction. Intersubjectivity means the interchange of conscious and unconscious thoughts and feelings between two subjects facilitated by empathy, which is not only a catalyst but a vital tool in the implementation of the many processes of healing and bonding on an individual or social level. Customarily, intersubjectivity refers to human relationships, but it might be understood to appear also in relationships between human and non-human actors in a kind of ’anthropology beyond the human’. Intersubjectivity helps us to understand each other and our different perspectives. It will carry different beings to shared futures.Island of Empathy is organisedboth at the Malmitalo gallery and the HAA Gallery in Suomenlinna. With the exhibition Helsinki Artists’ Association participates in the Helsinki Biennial Inspired.The exhibition has been curated by Kasia Sobucka and Merja Briñón.Island of Empathy is produced by Helsinki Artists’ Association in collaboration with London-based Arts Territory. The exhibition is supported by the City of Helsinki and Arts Promotion Centre Finland.HAA GALLERIA: 5 June–21 August 2021Janne KärkkäinenSara PathiraneLeena PukkiJulia Strand and Eero YrjöläOpen Mon–Sun 12–6pmMALMITALO GALLERY: 10 June–20 August 2021

Mari Keski-KorsuJanne Kärkkäinen and Pia Männikkö

Open Mon–Thu 12–8pm, Fri 8–4pm, Sat 10–4pm, Sun closed

 

HAA Galleria | HAA Gallery
Avoinna ma–su klo 12–18
Open Mon–Fri 12–6pm

Suljettu ripustuksen ajan / Closed during set-up: 1.–3.3., 29.–31.3., 26.–28.4., 30.5.–4.6., 23.8.–25.8.

Suomenlinna C1, 00190 Helsinki
p. 050 470 6087