Mätäojan lapset -kollektiivi: Sienessä 23.9.–16.10.2021

Tervetuloa Malmitalon gallerian uuteen näyttelyyn!

“Sienessä on moniaistillinen tilaa ottava ja tilaan kasvava teoskokonaisuus. Se on tila, jossa ihmislajin edustaja voi päästä lähemmäs rihmastossa elämisen ja loisimisen kokemusta.

Puhekielessä tarkoitamme usein sienellä itiöemää eli sienen maanpäällistä osaa. Näyttelyssä käännämme huomion myös sienten maanalaiseen elämään, sienijuuriin eli rihmastoihin. Näissä maanalaisissa symbioottisissa verkostoissa tieto sekä ravinteet liikkuvat ja syntyvät eri eliömuotojen välillä. Sienirihmastojen maailmassa maatuminen ei ole yksilön hajoamista vaan kokonaisuuteen liittymistä.”

Mätäojan lapset on kollektiivi, joka koostuu valokuvaajista, elokuvan ja animaation tekijöistä sekä äänisuunnittelijoista ja kuvataiteilijoista. Kollektiivin työskentelytapa perustuu kokeilevalle leikkisyydelle, orgaanisuudelle ja yhteisölliselle työskentelylle, jossa ryhmä on jokaisesta osastaan muodostuva organismi. Lähtökohtana on ajatus siitä, etteivät teokset ole ainoastaan työskentelyn lopputuloksia vaan osa prosessia, jonka avulla kollektiivi pyrkii tutkimaan ja luomaan vaihtoehtoista inhimillisen olemisen muotoa, rihmastomaista yhteistyötä. 

 

Malmitalon galleria: 

Ala-Malmin tori 1

00700 Helsinki 

Ma-pe 10-20, la 10-16