HAA Galleriassa on esillä Alexander Salvesenin näyttely Current States III 27.10.–20.11.2022.

Tervetuloa avajaisiin keskiviikkona 26.10. klo 17–19! 

 

Kuva | Alexander Salvesen: Just A Thermodynamic Machine, 2022

 

Alexander Salvesen: Current States III 

HAA Galleriassa nähtävä Current States III on monitaiteellinen valoa, veistosta, videota, valokuvaa ja ääntä yhdistelevä näyttelykokonaisuus. Kolmiosaisen näyttelysarjan viimeinen osa rakentuu veden eri olomuotojen ympärille ja maailman havainnointiin koronapandemian jälkeisessä fossiilikapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa aika on rahaa ja luonnonvarat usein vain talouskasvun mahdollistavia resursseja. Ilmastokriisi, biodiversiteettikato, sota, energiapula ja vesi muokkaavat nyt käsitystämme hyvästä elämästä.   

Current States -näyttelysarja kumpuaa aikamme muuttuvasta ja virtaavasta olemuksesta, jossa nykyhetki tuntuu olevan monille yhä vaikeammin tavoitettavissa. Näyttelyn nimi viittaa erityisesti veteen ja sen eri olomuotoihin, nesteeseen, jäähän ja kaasuun. Se saa ajattelemaan myös valuuttojen virtoja ja joitain näennäisen järkkymättömiä staattisia asenteita tai asioita nyt monien päällekkäisten katastrofien keskellä, jotka vetävät meitä pinnan alle. Näyttelyn nimi on myös referenssi paikkaan ja mielentilaan.   

Näyttelyssä nähdään ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan Salvesenin kolmiosainen piirtoheittimiä hyödyntävä teoskokonaisuus Centre of Our Universe (2019), Osmosis I–III (2020) ja uusi näyttelyyn valmistuva teos Just A Thermodynamic Machine (2022), joka on saanut inspiraationsa maailmasta ja veden kolmesta olomuodosta. Näyttelyssä on myös esillä yli 500 valokuvan kollaasista koostuva omakuva A Day In A Life sekä teoksia aikaisemmista näyttelyistä.  

 

Alexander Salvesen (s. 1990) on Helsingissä asuva suomenruotsalainen kuvataiteilija, joka työskentelee monialaisesti taiteen parissa. Salvesen hyödyntää teoksissaan usein valoa ja teokset pohjaavat värien, esineiden ja muotojen keskinäisiin suhteisiin, niiden herättämiin mielikuviin sekä havaintokokemukseen itsessään. Töissään hän pyrkii kutittamaan kokijan aisteja ja pysäyttämään tämän teoksen äärelle ihmettelemään, pohtimaan tai keskustelemaan. Salvesenin työt kumpuavat usein luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä meitä ympäröivästä poliittisesta ilmapiiristä. Viime vuosina Salvesen on ottanut töissään vahvasti kantaa meneillään olevaan lajikatoon, ilmastokatastrofiin ja elinympäristöjen muutokseen, ja hänen töitään on ollut esillä Suomessa ja ulkomailla niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyissäkin. Salvesen työskentelee myös ajoittain valotaiteen kuraattorina ja visualistina esittävän taiteen kontekstissa.