HAA Galleriassa on esillä Saana Murtin Beyond Preconceptions ja Tiina Marjetan At Home – Away 24.11.–17.12.2022. 

Tervetuloa näyttelyiden avajaisiin keskiviikkona 23.11. klo 17–19! 

 

Kuvat vasemmalta oikealle: Saana Murtti – Sarjasta Beyond Preconceptions, keramiikka, 2022 (kuva Johnny Korkman) & Tiina Marjeta – Human and the landscape, akryyli ja muovi, 2020–2022.
Saana Murtti: Beyond Preconceptions (Sali 1)
Saana Murtti hahmottelee keramiikkaveistoksissaan ihmisyyden kuvaamisen tapoja, joissa korostuu dialogisen asenteen merkitys. Dialogisuus käsitteenä viittaa ennakkoasenteista luopumiseen ja valmiiden, ennalta määriteltyjen käsitysten kyseenalaistamiseen. Kiinnostus Martin Buberin dialogisuusfilosofiaan näkyy hänen taiteellisessa työskentelyssään, jossa omakohtaisuus ja teoreettisten lähteiden herättämä vastavuoroisuus rakentavat työskentelyä ylläpitävän prosessin perustan.
Murtti tarkastelee teostensa kautta arkielämässä usein piiloon jääviä, sisäisen kokemusmaailman tasoja, joissa korostuu ihmisyyden näkymättömät puolet.
HAA Galleriassa esillä olevissa teoksissaan hän on tarkastellut mm. ihmisen suhdetta ympäröivään maailmaan erityisesti vuorovaikutuksen erilaisia puolia pohtien. Murttia kiinnostaa myös suhde esinemaailmaan: miten kokemukset, ajattelu ja asenteet heijastuvat ja vaikuttavat materiaaliseen ympäristöön ja minkälaisia ilmiöitä se tuo esille.
Saana Murtin taiteellista työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahasto.
Tiina Marjeta: At Home – Away (Sali 2)
Matkakertomus
Tiina Marjeta on suomalainen taiteilija. Hänen inspiraation lähteensä maalaamiselle on erilaiset jäljet ja värit. Hänen teoksissaan sekoittuvat tällä hetkellä henkilökohtaisuus ja nähty suhteessa siihen maailmaan, missä juuri nyt eletään. Hän kokee maalauksen olevan hieman sama asia kuin näytteleminen ja asettuminen johonkin asemaan tai rooliin, joka on sidoksissa tähän hetkeen.
At Home – Away -näyttely on eräänlainen matkakertomus kuluneesta muutamasta viimeisestä vuodesta.
Materiaalisuus maalauksessa
Marjeta on tehnyt teokset hajoamaan tai ainakaan niiden kestävyydestä ei ole välitetty. Niissä on käytetty maaleja, uusiomateriaalia ja materiaaleja, joita ei ole tarkoitettu taidekäyttöön. Jäljelle voi jäädä lopulta vain kasa muovia.
Näytteilleasettaja
Tiina Marjeta on Taidemaalariliiton täysjäsen ja hän on toiminut pitkään kuvataiteilijan ammatissa pääosin freelancerina yhdistäen sen alansa opetustehtäviin. Hän on toiminut myös pitkään alan vapaaehtoisverkostoissa luottamustehtävissä.
Näyttelyn merkitys
Tiina Marjeta sanoo: ”Maailma tuntuu hajoavan ympäriltä tuhansiksi palasiksi. Se on myös täynnä kertakäyttöisyyttä ja muovia. Miksi taiteen tulisi siitä huolimatta kestää ikuisesti? Ja miksi taiteilijan tulisi lunastaa lupaus aikaa ikuisuuksiin säilövästä taiteesta?”
HAA Galleria | Gallery, Suomenlinna C1, 00190 Helsinki
Avoinna ti–to 12–18, pe–la 12–16
HUOM! Galleria on kiinni itsenäisyyspäivänä 6.12.2022.