Kaija Mäenpää, KuM, FM, kuvataiteilija

”Taidekursseilla mielestäni on olennaista, että opiskelijalla on tilaa ja aikaa henkilökohtaiseen prosessiin ja samalla työskentelyn syvemmän motiivin syntymiseen. Maalauksen ja piirustuksen materiaalien käyttö, kokeileminen ja kosketus materiaaliin, on tärkeä osa työskentelyä. Materiaali luo teoksen ilmaisua. Kursseilla käytäviin keskusteluihin tulevat mukaan oma kiinnostukseni taidefilosofian ja estetiikan kysymyksiin, tilallisuuden moniin merkityksiin sekä maalaukseen samanaikaisuuksien kenttänä.”

Kaija Mäenpää opiskeli Kuvataideakatemian maalauksen laitoksella kuvataiteilijaksi 1985–1989 sekä kuvataiteen maisteriksi 1996–1998. Ennen taideopintoja hän opiskeli Helsingin yliopistossa pääaineena teoreettinen filosofia, ja nämä opinnot hän vei myöhemmin päätökseen valmistuen filosofian maisteriksi pääaineena estetiikka. Taiteellinen työskentely onkin pohjimmiltaan aina ollut hänelle filosofian käytäntöä henkilökohtaisena prosessina.

Mäenpää on opettanut tuntiopettajana muun muassa Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulussa (1992–1996), Helsingin työväenopistossa sekä Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosastolla (1993–2001). Tiiviskursseja hän on pitänyt esimerkiksi Oriveden opistossa, Kanneljärven opistossa, Helsingin kesäyliopistossa sekä Helsingin Taiteilijaseuran Kurssikeskuksessa.

http://www.kaijamaenpaa.com

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/kaija-maenpaa

Tutustu myös