Milla Kuisma, TaM, kuvataiteilija

”Leikki on mielestäni osa taiteen tekemisen ja oppimisen prosessia. Haluan rohkaista kokeilemaan, ihmettelemään ja etsimään omaa kuvallista ilmaisutapaa.

Opetustilanteissa pidän tärkeänä turvallisen ja lämpimän ilmapiirin luomista. Innostun opetukseen liittyvästä ideoinnista ja vuorovaikutuksesta oppilaiden kanssa.”

Milla Kuisma on Helsingissä asuva ja työskentelevä taidemaalari. Oman taiteellisen työnsä ohella hän on opettanut ja ohjannut sekä lapsia että aikuisia useiden vuosien ajan.

Kuvataiteilijan tutkinnon (AMK) lisäksi hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto- yliopiston kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmasta.

www.millakuisma.com

Milla Kuisma instagramissa

 

Tutustu myös