Päivi Eskelinen, FT, kuvataiteilija, kurssikeskuksen ja aikuisten TPO opettaja

Tällä hetkellä opetan öljymaalauksen perusteita sekä työpajatyyppisellä kurssilla maalauksen eri muotoja. Käsittelen kursseilla sekä kuvan rakentamisen perusasioita että kuvataiteen sisällöllisiä kysymyksiä. Opetan aikuisten taiteen perusopetuksen puitteissa maalausilmaisua, kuvan ja sanan suhteita, kuvataiteen tematiikkaa ja värioppia sekä muissa yhteyksissä piirustusta, akvarellia ja mosaiikkia. Opetuksessa kiinnitän erityisesti huomiota aiheiden vaihtelevuuteen. Hyödynnän lähtökohtana visuaalisen kulttuurin koko kenttää. Taidekäsitykseni on avoin ja pyrinkin tukemaan erilaisia taiteen tekemisen tapoja. Otan myös huomioon kunkin opiskelijan erilaiset lähtökohdat.

kuva: Katariina Kinkki

Valmistuin kuvataiteilijaksi Turun Piirustuskoulusta vuonna 1985. Myöhemmin opiskelin Helsingin yliopistossa italialaista filologiaa ja taidehistoriaa. Valmistuin tohtoriksi vuonna 2013.

Olen opettanut Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskuksessa vuodesta 2001 lähtien. Pitkän kokemuksen ansiosta olen opettajana monipuolinen.

Päivi Eskelinen kuvataiteilijamatrikkelissa

Tutustu myös