HAA Galleriassa on esillä Kari Kärkkäisen Jäljet pallolla (Sali 1) ja Anna-Stiina Korhosen Forbidden Outrageous Red (Sali 2) 26.10.–19.11.2023. 

Tervetuloa näyttelyiden avajaisiin keskiviikkona 25.10. klo 17–19! 

Kuvat Kari Kärkkäisen ja Anna-Stiina Korhosen teoksista.

Kuva | Image: Kari Kärkkäinen (vasen) & Anna-Stiina Korhonen (oikea)

Kari Kärkkäinen: Jäljet pallolla (Sali 1) 

Kärkkäisen näyttelyn teemana on ihmisen aiheuttamat jäljet maapallolla.

Ihmisen luontoa kunnioittava elämäntapa muuttui teollisen aikakauden myötä luontoa tuhoavaan käytökseen. Omimme maapallon käyttöömme välittämättä muiden lajien elinolosuhteista. Materialismiin suuntautunut elämäntapa on sekoittanut luonnon kiertokulun. Rakennukset, tiet, sillat, pellot, aidat, ojat ja niin sanottu ”metsänhoito” pirstovat ympäristöä vieden elintilan lukemattomilta lajeilta. Sukupuuttoon kuolleita selkärankais- ja kasvilajeja on arviolta satoja koko maapallolla viimeisen sadan vuoden aikana.

Kärkkäinen on veistänyt puusta sarjan reliefejä, joissa hän havainnoi toimintamme aiheuttamia jälkiä maapallolla.

Kari Kärkkäinen (s. 1962, Sonkajärvi) on Juvalla työskentelevä monipuolisesti puuta työssään käyttävä kuvanveistäjä, jolle puu on intohimo ja päämateriaali. Yksilönä hän on monien muiden lajien tapaan erikoistunut haapaan. Kärkkäinen suosii puiden ja metsien suojelua, koska hänen sielunsa elää metsästä.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

 

Anna-Stiina Korhonen: Forbidden Outrageous Red (Sali 2)

Anna-Stiina Korhosen uusi näyttely pureutuu lapsuudenmuistoihin ja pohtii, miten yhteiskuntaluokka näkyy maussa ja muistoissa.

Korhonen käsittelee HAA Galleriassa näyttelyssään Forbidden Outrageous Red omia lapsuudenmuistojaan ja pohtii lapsuuden aarteiden merkitystä. Hän kirjoittaa näyttelynsä lähtökohdista seuraavaa: ”Mun tulokulma tämän näyttelyn teemaan ”luokan näkyminen estetiikassa” käsittelee itse arkea ja estetiikkaa, puhetapojen eroja (konkreettiset asiat vai asioiden tilat), sekä omaa kokemusta siitä, miten luokka on vaikuttanut omaan matkaan visuaalisena ammattilaisena.”

Näyttelyn nimi on yhdistelmä erilaisten huulipunien nimistä. Huulipuna on sekä arjen luksusta että myyttinen esine. Sen käyttö on mahdollista hahmottaa itseilmaisuna, seksuaalisena eleenä tai turhamaisena koristautumisena. Huulipuna on yhtä lailla täysin välttämätön tai yhdentekevä tuote, mutta sen historia ja symboliarvo on suuri. Valitessaan näyttelynsä nimen huulipunien nimistä Korhonen tuo maalaustaiteeseen kasvomaalauksen. Eleen voi tulkita niin eri maailmoita sekoittelevana tai parodisena eleenä. Taiteilija toteaa seuraavaa: ”Ympäröimme tilamme esineillä, joiden me toivomme heijastavan arvoja, makua ja sitä keihin me kuulumme.”

Forbidden Outrageous Red esittelee Korhosen uusia maalauksia ja installaatioita. Teokset kertovat taiteilijan mukaan siitä, miten ”esineillä on sielu, jolloin objekti onkin subjekti.” Korhosen maalauksista aistii latautuneen, niissä kuvatuilla objekteilla on vahva läsnäolo ja voimakas persoonallisuus. Taiteilija näyttää sen, miten esineiden lumo kiehtoo niin lapsia kuin aikuisiakin. Samalla esineet ympärillämme paljastavat meistä paljon, kun ne kertovat sosiaalisesta asemastamme kuin henkilökohtaisesta maustamme. Korhonen syväluotaa materiaalisen todistuskykyä ja saa katsojansa näkemään arkisen pinnan alle.

Anna-Stiina Korhonen (1980) valmistui Vapaasta Taidekoulusta vuonna 2021. Forbidden Outrageous Red on hänen kymmenes yksityisnäyttelynsä. Korhonen on Taidemaalariliiton ja Helsingin Taiteilijaseuran jäsen. Taiteilijan seuraava yksityisnäyttely avautuu elokuussa 2024 Vantaalla Galleria Gjutarsissa. Hänen teoksiaan on kotimaisissa yksityiskokoelmissa.

Teksti: FT Juha-Heikki Tihinen

Anna-Stiina Korhosen työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus (Taike).


Muita näyttelyitä