Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulu ja kurssikeskus hakee rehtoria kokopäiväiseen työsuhteeseen

Helsingin Taiteilijaseura on 920 helsinkiläisen ammattikuvataiteilijan ammatillisia etuja ajava järjestö, joka edistää kuvataidealan toimintamahdollisuuksia ja asemaa monipuolisella koulutus‐, hanke‐ ja näyttelytoiminnalla sekä monialaisella yhteisötyöllä. Seuran ydintoimintoja ovat näyttely‐ ja taidelainaamotoiminta, kansainväliset toiminnot sekä kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen tarjoama kuvataiteen kurssi‐ ja koulutustoiminta. Helsingin Taiteilijaseura työllistää yli neljäkymmentä työntekijää, ja on liikevaihdoltaan suurempi kuin useimmat valtakunnalliset kuvataidealan järjestöt. Seura arvostaa toiminnassaan avoimuutta, ammattitaitoa, omintakeisuutta, suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta, sekä edistää kuvataiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.

kuva: Katariina Kinkki

Kuva: Katariina Kinkki

 

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta
7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, varhaisiän kuvataidekasvatusta alle kouluikäisille sekä aikuisille
suunnattua kuvataiteen perusopetusta (Laki taiteen perusopetuksesta n:o 633/1998). Kuvataidekoulu
tarjoaa lisäksi muuta kaikille avointa maksullista taideopetustoimintaa mm. kesäkursseja Suomenlinnassa ja
Kaapelitehtaalla sekä syys‐ ja talvilomakursseja. Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskuksen opetus on
suunnattu yli 16‐vuotiaille taiteen harrastajille ja kurssit järjestetään yhteistyössä Kansan sivistystyön liiton
opintokeskuksen (KSL) ja Kansalaisfoorumin (Skaftuki) kanssa. Kurssikeskus tarjoaa myös yrityksille ja
yksityishenkilöille lyhytkursseja ja virkistyspäiviä. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen opettajat ovat sekä
taiteilijoita että taidekasvatuksen ammattilaisia.

Rehtorilla on kokonaisvastuu kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toiminnasta. Tehtäviin kuuluu toiminnan
suunnittelu, operatiivinen johtaminen ja kehittäminen, toimipisteen talouden ja hallinnon johtaminen,
esihenkilötyö ja henkilöstöjohtaminen, opetusohjelman suunnittelu ja toteutus, opetuksen laadun ja
sisällön pedagoginen kehittäminen yhteistyössä opettajien kanssa, rahoituksen hankkiminen, sopimusasiat,
tiedotus, viestintä ja markkinointi, arviointi, seuranta ja raportointi sekä yhteistyö muiden toimipisteiden
kanssa.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, pedagogisia ja
johtamisen opintoja, riittävää alan opetuskokemusta sekä johtamis- ja esimiestaitoja. Rehtorin tehtävät
edellyttävät yhteistyö- ja organisointitaitoa, hyviä viestintätaitoja, erinomaista suomen ja englannin kielen
kirjallista ja suullista taitoa sekä vähintään kolmen vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi eduksi
luetaan intohimo kulttuurialaa kohtaan, kiinnostus kuvataiteeseen, hyvät tietotekniset taidot ja kokemus
asiakaspalvelutehtävistä. Hektisessä työympäristössämme arvostamme myös paineensietokykyä,
joustavuutta sekä tahtoa tarttua reippaasti hommaan kuin hommaan.

Palkkaus ja työaika: Sivistan yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen Kuvataidekoulua sekä
monitaiteellista koulua koskevat määräykset. Toimeen valitun täytyy esittää tärkeimmät työ- ja
tutkintotodistukset, lasten ja nuorten parissa työskentelevänä rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus
terveydentilasta.

Hae paikkaa verkkolomakkeella 31.5. mennessä. Linkki hakulomakkeeseen: https://hts.gruppo.fi/online-applications/index.php/194377

Haastattelut järjestetään viikolla 23. Työtehtävä alkaa heti tai mahdollisimman pian.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

  • hallituksen varapuheenjohtaja Miia Kallio miia.kallio@helsingintaiteilijaseura.fi
  • hallituksen puheenjohtaja Satu Kalliokuusi puh. +358 (0)45 326 4416 pe 19.5. ja pe 26.5. klo 12–15

Muita uutisia