HAA Galleriassa on esillä Laura Vainikan näyttely Kolmas huone ja Annu Kapulaisen näyttely Lähetyshäiriö 10.2.–6.3.2022. 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan näyttelyihin jo 9.2. keskiviikkona klo 17–19! 

Noudatamme AVI:n ajankohtaisia ohjeistuksia. 

Laura Vainikka: Kolmas huone

”Kerrotaan, että ne jotka etsivät jotain, mitä heidän ei pitäisi etsiä, löytävät jotain mitä heidän ei pitäisi löytää. Kerrotaan väärin, ja – –.” *

HAA Galleriassa avautuva Laura Vainikan näyttely Kolmas huone on installaatio, joka muodostuu vedoksista, esineistä ja valosta. Kokonaisuus on osa näyttelyiden sarjaa nimeltä Amatöörin observatorio. Näyttelysarjassa Vainikka tarkastelee näkemisen, valon ja kuvan kompleksisia suhteita. HAA Galleriaan rakentuva näyttely on sarjan kolmas osa. Tässä näyttelyssä häntä on erityisesti kiinnostanut tila havainnon paikkana.

Laura Vainikka on kuvataiteilija ja taidegraafikko, joka työskentelee monialaisesti eri materiaaleja hyödyntäen. Hänen työskentelynsä keskiössä ovat painetun taiteen eri menetelmät ja pohdinnat niiden fyysisistä ja käsitteellisistä reunaehdoista. Hänen teoksensa käsittelevät usein kysymyksiä havainnon ja kuvan lähtökohdista: kuinka kuva syntyy, missä se sijaitsee ja kuinka se suhteutuu näköhavaintoon.

Vainikka on valmistunut kuvataiteen maisteriksi vuonna 2013 Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, taidegrafiikan opetusalueelta. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä ympäri Suomen. Ulkomailla hänen teoksiaan on ollut viimeksi nähtävillä mm. Trelleborgin museossa Ruotsissa, osana Nordic Contemporary Print Triennial -kiertonäyttelyä.

*Ote on Veera Antsalon runosta Kuva murtuu yhä uudestaan, teoksesta Imago (Teos 2018).

 

Annu Kapulainen: Lähetyshäiriö

Annu Kapulaisen näyttely koostuu öljyvärimaalauksista elektronisten laitteiden kuvaruuduille ja näyttöpinnoille. Kapulainen on saanut nämä ulkoisesti ehjät, mutta muuten rikkinäiset televisiot, tietokoneet, tabletit ja kännykät lahjoituksina eri ihmisiltä, joten kyseessä on kierrätysmateriaali. Ne saavat ikään kuin uuden elämän kuvataiteen palveluksessa.

Kapulaisen näyttelyn lähtökohtana on kuvatulva, jonka hän pysäyttää tarkasteltavaksi. Kapulainen tutkii teoksissaan katsetta ja katseen kohteena olemista. Koska elektroniset laitteet ovat nykyään niin keskeisiä elementtejä arjessamme, hän halusi tehdä intervention maalaamalla juuri erilaisille kuvaruuduille ja näytöille, joihin ihmisten katse muutenkin kohdistuu. Kapulainen pitää kiinnostavana kontrastia hitaasti syntyvän staattisen öljyvärimaalauksen ja meitä kaikkia ympäröivän kuvatulvan välillä, joka vyöryy televisiosta, internetistä ja sosiaalisen median kanavien kautta.

Annu Kapulaisen maalausten referenssikuvina toimivat hänen netistä löytämänsä kuvamateriaali ja itse ottamat valokuvat, joista hän muodostaa harkitusti lopulliset kuvat. Kapulainen käyttää paljon aikaa maalauksen sommitteluun, jolla hän pyrkii kertomaan olennaisen. Monissa Kapulaisen töissä toistuu pyöreä muoto joko keskeisenä elementtinä tai pienenä yksityiskohtana, kuten musta aukko ja silmän pupilli. Sitä kautta työt nivoutuvat myös temaattisesti toisiinsa ja käyvät vuoropuhelua keskenään.

Kapulaisen teokset pysähdyskuvineen ovat saaneet lisämerkityksiä vertautumalla koko yhteiskunnan pysähtyneisyyteen, jonka koronapandemia on aiheuttanut. Kun ihmiset ovat eristäytyneet koteihinsa, erilaisten näyttöpäätteiden parissa vietetty aika on lisääntynyt entisestään. Lähetyshäiriön voi nähdä heijastelevan laajemminkin tämänhetkistä maailmaa ja elämää, kun arjen ohjelmisto on häiriytynyt tavalla tai toisella. Häiriöt saattavat kuitenkin avata uusia kanavia ajatella toisin.

Annu Kapulaisen työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

 

10.2.–6.3.2022   

Laura Vainikka: Kolmas huone (Sali 1) 

Annu Kapulainen: Lähetyshäiriö (Sali 2) 


Muita uutisia