HAA Galleriassa Marko Acton Saarelaisen näyttelykokonaisuus Who Made Who (Sali 1) sekä Maijastiina ja Santeri Lehdon yhteisnäyttely LIFESTYLE (Sali 2) 29.9.–22.10.2022.  

Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaisiin keskiviikkona 28.9. klo 17–19! 

Noudatamme voimassa olevia AVI:n ohjeita, joiden avulla näyttelykäynti onnistuu turvallisesti. 

 

Kuva: Marko Acton Saarelainen (vasen) & Santeri Lehto (oikea)

 

Acton: Who Made Who  

Graffitissa tärkeintä on tekijänsä tyyli, se miten erottua muista tekijöistä. Pitää olla rohkea, mutta ei liikaa, kokeilunhalukin olisi plussaa, mutta vain tiukkaan rajatun kentän sisällä. Kehittyäkseen on toisilta lainattava ideoita ja tyylikeinoja, mutta se pitää tehdä hienovaraisesti. Raja vaikutteiden hakemisen ja suoran kopioimisen välillä on veteen piirretty viiva, jonka tietoista ylittämistä ei katsota hyvällä. Sallittuna poikkeuksena pidetään lähinnä tilannetta, jossa kokeneempi taiteilija ohjeistaa aloittelevaa tekijää, auttaen oman tyylin etsimisessä.   

Tämän tematiikan ja sen häivyttämisen ympärille rakentuu Who Made Who -kokonaisuus, jonka parissa Marko Acton Saarelainen on työskennellyt 2020 korona-keväästä lähtien. Kun iso osa luovan alan tapahtumista – näyttelyt mukaan lukien – oli suljettu ja muiden kohtaamisia tuli välttää, hän lähti miettimään, kuinka tästä erikoisesta tilanteesta voisi löytää edes jotain positiivista. Itseoppiminen on voimakas osa graffitikulttuuria, joten idea jakaa osaamista muiden alan taiteilijoiden kanssa ajan henkeen sopivin keinon tuntui hänestä järkevältä ja piti ajatukset pois pandemiasta. Graffitien toteutustapa vaikuttaa monotoniselta ja graffitimaalareiden tarkkaan havainnoimat muutokset omien ja toisten teosten välillä sekä tyylien jatkuvassa kehityksessä jäävät helposti alan ulkopuolisille täysin pimentoon. Graffiti koetaankin helposti jatkuvalta, sisältököyhältä toistolta.   

Acton lähestyi graffitikentän eri ammattilaisia niin koti- kuin ulkomailtakin ja pyysi heitä jokaista piirtämään hänelle omalla tyylillään Acton-luonnokset. Vastavetoisesti hän piirsi luonnokset heidän nimimerkeistään. Tämä pakotti molemmat osapuolet oman mukavuusalueen ulkopuolelle pohtimaan kirjainmuotoilua omaa sanaa ja itselle tuttuja kirjaimia laajemmin. Saadun raakamateriaalian pohjalta Acton lähti jatkotyöstämään Who Made Who –näyttelykokonaisuutta. Hän maalasi kahden vuoden aikana useita eri variaatioita saamiensa luonnosten pohjalta – osan tauluille spray- ja akryylimalein, osan seinille spraymaalein osana eri tapahtumia. Osa töistä on uskollisia alkuperäisille luonnoksille, mutta moni on muuttunut  luomisprosessin aikana huomattavasti.  

Kuka siis teki kenet ja mikä kohta on kenenkin käsialaa? Onko sillä lopulta väliä?  

Taiteen edistämiskeskus on tukenut sekä näyttelyn töiden että siihen liittyvän värityskirjan valmistusprosessia.  

 

Maijastiina ja Santeri Lehto: LIFESTYLE 

Helsinkiläisen taiteilijaparin maalaukset näyttäytyvät eräänlaisina visuaalisina runoina elämästä. Ympärillä olevat arkielämän tapahtumat ja sen ihmeet muodostavat teosten ainekset. Näennäisesti toisiinsa liittymättömien elementtien suhteet synnyttävät salaperäisen ykseyden, joka muistuttaa improvisaatiota ja jazztempoja. 

Vapaat assosiaatiot ja huoleton graafinen tyyli tuovat mieleen lautasliinoille tehtyjä rentoja piirroksia, puhelinkeskustelun aikana tehtyjä lähes tiedostamattomia luonnoksia. Teokset etsivät tasapainoa henkisyyden, leikin tuottamattomuuden, esteettisen minimalismin ja välinpitämättömän punk-asenteen välillä. Maalausten kautta avautuukin ovi kokemukseen, joka on yhtä aikaa metafyysinen, leikkisä ja kuvia kumartamaton.  

 

 

Muita uutisia